Home » kwaliteitsstandaard » Generieke module

Categorie: Generieke module

Bericht voor gebruikers en voorschrijvers van fludrocortison en hydrocortison (maart 2019)

Bericht over levering fludrocortison en hydrocortison in tabletten en registratie van de medicijnen in het GVS (maart 2019)

Lees meer

Kwaliteitsstandaard voor zeldzame bijnieraandoeningen geregistreerd

Inleiding Zorgverleners, patiënten en naasten hebben ruim twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard voor bijnieraandoeningen. Het is bijzonder dat voor een zeldzame aandoening het gehele ontwikkelingsproces voor een kwaliteitsstandaard werd doorlopen om uiteindelijk te resulteren in de opname in het Register van het Zorginstituut Nederland. Op 4 september 2018 was dit eindelijk …

Lees meer

Zorgagenda Primair hyperaldosteronisme

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor primair hyperaldosteronisme.De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra …

Lees meer

Zorgagenda Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult …

Lees meer

Zorgagenda bijnierschorsinsufficiëntie

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor bijnierschorsinsufficiëntie. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra …

Lees meer

Arbeidsparticipatie: generieke module

5.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Arbeidsparticipatie van mensen met een bijnieraandoening”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, Lectoraat Arbeid & Gezondheid, de NIV en NVE (incl. LWEV). Arbeidsparticipatie: Generieke module 5.6.2. Module Arbeidsparticipatie van mensen met een bijnieraandoening De …

Lees meer

Medicatie op maat: generieke module

5.5.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Medicatie op maat”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, de NIV en NVE (incl. LWEV). Medicatie op maat: generieke module 5.5.2. Module Medicatie op maat Bij de zorg voor patiënten met (chronische) bijnieraandoeningen speelt …

Lees meer

Diagnostiek: generieke module

5.3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Diagnostiek”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, de NIV en NVE (incl. LWEV). Diagnostiek: generieke module     Verdiepingsartikel voor patiënten en hun naasten. 5.3.2. Module Diagnostiek Het meten van hormoonconcentraties, basaal of tijdens …

Lees meer

Zorgagenda: generieke module

5.4.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Zorgagenda”. Zorggebruikers hebben in de knelpuntenanalyse aangegeven dat ze meer met hun zorgverlener willen meedenken over onderzoek en behandeling. Idealiter wordt door zorggebruiker en zorgverlener samen een individueel behandelplan opgesteld . Dit kost echter zeer veel tijd en is in de praktijk niet …

Lees meer

Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen: generieke module

5.2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, NIV en NVE (incl. LWEV). Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen: Generieke module  5.2.2. Module Organisatie van zorg De zorg voor patiënten met bijnieraandoeningen …

Lees meer

Bevordering van bekendheid en kennis van bijnieraandoeningen: generieke module

5.1.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Bevordering van bekendheid en kennis bijnieraandoeningen”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, NIV, NVE (incl. LWEV) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. Bevordering van bekendheid en kennis bijnieraandoeningen: Generieke module 5.1.2. Module Bevordering …

Lees meer