Home » Producten

BijnierNET heeft verschillende producten ontwikkeld die het zorgproces ondersteunen. Zorgverleners kunnen deze producten gebruiken tijdens hun consult. Patiënten ontvangen eenduidige informatie over de complexe ziektebeelden. Zij kunnen deze producten weer gebruiken bij het informeren van hun naasten.

BijnierNET nodigt mensen uit feedback te geven, zodat de producten doorontwikkelde kunnen worden of de productielijn uitgebreid.

Afdelingen Interne geneeskunde en endocrinologie worden gevraagd een verwijzing op te nemen naar de website BijnierNET.nl, met gebruik van het logo van BijnierNET.