Home » Informatiebrochure

BijnierNET maakt voorlichtingsproducten in samenwerking met artsen, wetenschappers, patiënten en hun naasten. Op basis van deze samenwerking zijn ook informatiebrochures gemaakt over zes bijnieraandoeningen.

Deze informatiebrochures worden ook patiëntenversies genoemd. Ze beschrijven goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening. De zorg zoals die is beschreven in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

De informatiebrochure is dus de ‘versie’ voor patiënten en hun naasten. 

Alle brochures

Informatiebrochures in de beschikbare talen in één overzicht

TIP!

Vaker op zoek naar een informatiebrochure?

Plaats onderstaand dambord dan op het bureaublad van uw computer, zodat de hyperlinks werken.


Download het overzicht met informatiebrochures over zeldzame bijnieraandoeningen (met hyperlinks).

Samenwerkingspartners

De Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en de bijbehorende producten werden mogelijk gemaakt door grote inzet van vrijwilligers onder de leden van de Bijniervereniging NVACP, de internisten-endocrinologen en verpleegkundig specialisten.
Financiële bijdragen zijn ontvangen van:
• Innovatiefonds Zorgverzekeraars Nederland
• Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen
• Zilveren Kruis
• FNO
• Bijniervereniging NVACP
• ZonMw
• Stichting Voorzorg

Waarom informatiebrochures?

De informatiebrochures zijn informatieproducten voor mensen met een bijnieraandoening en hun naasten. Het zijn brochures die horen bij de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen 2018. Het zijn uitgebreide voorlichtingsproducten met veel informatie. Wellicht meer informatie dan patiënten ineens kunnen en/of willen verwerken.

Bijnieraandoeningen zijn complexe aandoeningen en het is noodzakelijk basale informatie over uw lichaam goed te begrijpen om vervolgens te snappen wat er precies misgaat bij uw ziekte. BijnierNET heeft geprobeerd om zoveel mogelijk informatie over de ziekte bijeen te zetten om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van mensen. Als een gedeelte van de brochure is gelezen, leg het dan gerust even weg, om het later weer op te pakken. Ervaring leert namelijk dat het enige tijd vraagt om goed grip te krijgen op de aandoening en vervolgens het leven.

De brochures zijn opgemaakt in interactieve pdf’s. Ze zijn eenvoudig te lezen op een tablet of op de computer. De tekststroken aan de rechterkant vormen als het ware de inhoudsopgave. U ‘springt’ van onderwerp naar onderwerp, naar gelang de vragen die u heeft.

Blijven vragen onbeantwoord, mail dan gerust naar info@bijniernet.nl, zodat de informatie op termijn kan worden toegevoegd.