Home » Over BijnierNET » Giften

Doelstelling

BijnierNET richt zich op een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met bijnierziekten. De focus is gericht op een verbeterde diagnosestelling, het voorkomen van levensbedreigende crisissituaties en het verbeteren van de specialistische chronische zorg. BijnierNET doet dit altijd in een samenwerking van patiënten en zorgverleners.

ANBI en voordeling schenken

BijnierNET is een stichting en heeft sinds 1 januari 2015 een ANBI status. Hierdoor zijn uw giften fiscaal aftrekbaar.  Meer informatie over voordelig fiscaal schenken vindt u op de site van de belastingdienst.

ANBI_FC_blauwU kunt uw gift storten op IBAN:   NL72 RABO 0301 1898 70 – Rabobank Apeldoorn
ANBI Dossier nummer 95.333 (pdf) (01-01-2015).

In uw belastingaangifte heeft u een RSIN fiscaal nummer nodig om uw gift aftrekbaar te maken van uw belastingen. Het RSIN fiscaal nummer van BijnierNET is 8547 80 440 en kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/giften/anbi_zoeken. Vul bij Instelling “BijnierNET” in en bij Vestigingsplaats “Soest”.

Contactgegevens van BijnierNET

Stichting BijnierNET
Fazantpad 3
3766 JH Soest
info@bijniernet.nl
BijnierNET is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62347543. Indien u een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel wenst te ontvangen dan vragen wij u een mail te sturen naar info@bijnierNET.nl. U ontvangt binnen 48 uur het gevraagde uittreksel.

Bestuurssamenstelling

Het Dagelijks bestuur van BijnierNET bestaat uit drie leden in de rol van  voorzitterpenningmeester en een secretaris. Het bestuur werkt onbezoldigd. Zij ontvangen een vergoeding van de door hen gemaakte kosten vanwege de uitvoering van hun functie. Ook de leden van het Algemeen bestuur doen hun werk onbezoldigd. Vrijwilligers ontvangen een kleine attentie voor hun inzet.

Verslag activiteiten

Periodiek brengt BijnierNET een verslag uit over de voortgang van de projecten en de activiteiten.
Het jaar 2015 is het eerste jaar van BijnierNET en daarover is een jaarverslag verschenen.