Home » Arbeid en chronisch ziek zijn – themapagina

BijnierNET wil samen met partners onze gemeenschappelijke ervaringsdeskundigheid gaan inzetten voor de belangen van endocriene patiënten en hun hulpverleners. Voor mensen met een (chronische) ziekte is het vaak lastig of zelfs onmogelijk “gewoon” in het arbeidsproces te participeren.

Voor meer informatie over het project “Arbeidsparticipatie en chronisch ziek zijn”
bekijk de website “Werk en Chronisch ziek zijn”

In het kort:

  • Mensen met endocriene aandoeningen zijn vaak blootgesteld aan een langdurig tekort of overschot van bepaalde hormonen.
  • Dit leidt tot specifieke schadelijke, nadelige effecten op zowel het lichaam als het brein.
  • Veel patiënten houden na “genezing” last van restklachten.
  • Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: Pijn in de spieren, stijfheid, geheugenproblemen, verminderde concentratie en psychische klachten, zoals angst en depressie.
  • Dit leidt tot beperkingen in het werk.
  • Uit een enquête (2019) blijkt dat 45% van leden van de Bijnierverening NVACP nog betaald werk heeft en 53% van de achterban van de Nederlandse Hypofyse Stichting. 
  • Bij arbo-professionals is er (te) weinig kennis en ervaring met de zorg voor werkenden met een zeldzame chronische endocriene aandoening.