Home » Arbeid en chronisch ziek zijn – themapagina

In het kort:

  • Mensen met endocriene aandoeningen zijn vaak blootgesteld aan een langdurig tekort of overschot van bepaalde hormonen.
  • Dit leidt tot specifieke schadelijke, nadelige effecten op zowel het lichaam als het brein.
  • Veel patiënten houden na “genezing” last van restklachten.
  • Klachten kunnen bijvoorbeeld zijn: Pijn in de spieren, stijfheid, geheugenproblemen, verminderde concentratie en psychische klachten, zoals angst en depressie.
  • Dit leidt tot beperkingen in het werk.
  • Uit een enquête (2019) blijkt dat 45% van leden van de Bijnierverening NVACP nog betaald werk heeft en 53% van de achterban van de Nederlandse Hypofyse Stichting. 
  • Bij arbo-professionals is er (te) weinig kennis en ervaring met de zorg voor werkenden met een zeldzame chronische endocriene aandoening.