Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen

Basisteksten over 6 bijnieraandoeningen

BijnierNET schrijft over de zes zeldzame bijnierziekten o.a. in de zogenaamde basisteksten. Deze teksten bevatten de minimale informatie voor patiënten en mantelzorgers die zij zo goed mogelijk moeten proberen te begrijpen. Bijnierziekten zijn gecompliceerd en vereist enige kennis van het menselijk lichaam. Om goed voor je zelf te kunnen zorgen is het nodig in ieder geval deze informatie te kunnen begrijpen.

Hoe kwamen de teksten tot stand

De basisteksten worden geschreven in een samenwerking tussen patiënten en medisch specialisten. Een leesgroep van de Bijniervereniging NVACP geeft feedback op de conceptteksten, waarna deze teksten verbeterd worden. Daarna worden de basisteksten op de site geplaatst.

Andere voorlichtingsmiddelen

In de wetenschap dat bijnierziekten gecompliceerd zijn gebruikt BijnierNET ook andere voorlichtingsmiddelen om deze ziekten op verschillende manieren uit te leggen. De voorlichtingsmiddelen, zoals animaties en infographics kunnen door artsen en specialistisch verpleegkundigen in de praktijk gebruikt worden.