Home » Educatie » Patiëntendagen

Patiëntendagen zijn regionale bijeenkomsten voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een hypofyse die niet werkt. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor de naasten, zoals partners, ouders, familieleden of vrienden. 

 

Het doel is het versterken van het zelfmanagement of co-management. Dat betekent dat u goed geïnformeerd zelf maatregelen kunt treffen over uw gezondheid en ziekte. 

 

Deze bijeenkomsten wordt georganiseerd door de ziekenhuizen, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET.

Over patiëntendagen

Agenda: maart 2019  te Zwolle (in optie)