Home » Educatie » Patiëntendagen

Patiëntendagen zijn regionale bijeenkomsten voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een hypofyse die niet werkt. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor de naasten, zoals partners, ouders, familieleden of vrienden. 

Het doel is het versterken van het zelfmanagement of co-management. Dat betekent dat u goed geïnformeerd zelf maatregelen kunt treffen over uw gezondheid en ziekte. 

In 2018 en 2019 hebben ongeveer 1000 patiënten en naasten patiëntendagen bezocht. 

Deze bijeenkomsten wordt georganiseerd door de ziekenhuizen, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET.

Eerstvolgende bijeenkomst:

  • dinsdag 25 januari 2022, 19:00 – 21:00 uur

 

Over patiëntendagen