Home » Educatie » Patiëntendagen

Patiëntendagen zijn regionale bijeenkomsten voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een hypofyse die niet werkt. De bijeenkomsten zijn ook bedoeld voor de naasten, zoals partners, ouders, familieleden of vrienden. 

Het doel is het versterken van het zelfmanagement of co-management. Dat betekent dat u goed geïnformeerd zelf maatregelen kunt treffen over uw gezondheid en ziekte. 

Deze bijeenkomsten wordt georganiseerd door de ziekenhuizen, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET.


De volgende bijeenkomst is gepland op:

  • zaterdag 2 november 2019, Máxima MC voor specifieke doelgroep

Over patiëntendagen