Home » Educatie » Patiëntendagen » Regionale bijeenkomst: Isala Zwolle (19/03)

Isala, de Bijniervereniging NVACP en BijnierNET organiseren gezamenlijk een regionale bijeenkomst over:

 ‘Goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening’.

Het bijnierteam van Isala presenteert zich op dinsdag19 maart 2019.

Ieder teamlid vertelt over zijn/haar werk aan de hand van de kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen.


Programma van de regionale bijeenkomst

  • 18:30 uur Inloop en registratie met een kopje koffie
  • 19:00 uur Introductie en toelichting op de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen door Anton Franken, endocrinoloog <<Presentatie>>
  • 19:15 uur Inleiding over medicatie van Sophie Mijnhout, endocrinoloog <<Presentatie>>
  • 19:30 uur Inleiding over feochromocytoom en primair hyperaldosteronisme van Jan Jager, endocrinoloog <<Presentatie>>
  • 19:45 uur Inleiding over laboratoriumdiagnostiek van Michel Vos, klinisch chemicus <<Presentatie>>
  • 20:00 uur Pauze
  • 20:30 uur Inleiding over de bijniertumor van Hans Feenstra, endocrinoloog <<Presentatie>>
  • 20:45 uur Inleiding over zelfmanagement en de Bijnierapp van Johan Beun, coördinator BijnierNET 
  • 21:00 uur Stressinstructies en prikles door Alida Noordzij (bestuur BijnierNET ), Herma Westerhof (verpleegkundige Isala) en Robin Freriks (verpleegkundige Isala)
  • 21:30 uur Afsluiting

Begeleiding van de avond door Jacqueline Neijenhuis, procesbegeleider BijnierNET.

Lees ook het bericht op de website van Isala.