Home » Over BijnierNET » Medewerkers

Johan G. Beun

 

_MG_5533-1Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“We kunnen laten zien dat we samen betere integrale zorg kunnen leveren door inzet van alle betrokken artsen, patiënten en mantelzorgers.  

Er is bovendien meer dan alleen de zorg voor het somatisch ziek zijn, dat onze aandacht vraagt!”

Johan G. Beun,  coordinator en initiatiefnemer van BijnierNET. In de afgelopen jaren heeft hij samen met Alida Noordzij en vele andere personen gewerkt aan de oprichting van het BijnierNET (december 2014). Het was mede dankzij de samenwerking met Alida en haar kennis van fondsenwerving dat we zoveel fondsen voor het BijnierNET konden verkrijgen. Johan initieert veel projecten bij BijnierNET.

Marnix Bras

marnix@marnixbras2

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“dat initiatiefnemers, onderzoekers, medici, patiënten en (mantel)zorgers eenvoudig online de verbinding met elkaar kunnen aangaan.”

Marnix Bras, als adviseur online media verbonden aan BijnierNET.

Jacqueline Neijenhuis

jacq2013 blijdorpMet BijnierNET wil ik realiseren dat:

“niet alleen meer gesproken wordt over samenwerking in de zorg maar dat deze samenwerking daadwerkelijk inhoud krijgt.”

Jacqueline Neijenhuis, programma-manager in de zorg en als procebegeleider verbonden aan BijnierNET.

Peggy van Schaik

Peggy-van-Schaik

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“de persoonlijke en professionele kennis en ervaring dat in het BijnierNet bijeengebracht is ook toegankelijk wordt voor bijnierpatiénten en hun verzorgers, elders in de wereld.”

Peggy van Schaik is als vertaler verbonden aan BijnierNET.

Marijke Simon

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“ook artsen (niet-endocrinologen), waaronder huisartsen meer kennis krijgen over de bijnieraandoeningen en de gevolgen hiervan voor de patiënten. Vooral ook dat longartsen zich ervan bewust worden dat het voorschrijven van corticosteroïden ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de longpatiënt.”

Marijke Simon is verantwoordelijk voor de financiële administratie.

 

Minne Stoelwinder

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

 

Minne Stoelwinder, databasebegeleider