Home » Blog » eHealth – Jacqueline Neijenhuis

eHealth – Jacqueline Neijenhuis

Alles is mogelijk, maar welke toepassing helpt iemand met een bijnieraandoening?

Jacqueline Neijenhuis, procesbegeleider BijnierNET

Als u de krant openslaat of zoekt op het internet naar informatie over bijnieraandoeningen, dan is de kans groot dat u de term eHealth tegenkomt. Digitale zorg is de Nederlandse vertaling die er het dichtst bij komt, alhoewel de toepassingen niet alleen over zorg gaan, maar ook over het voorkomen van klachten (preventie) of het behoud van de huidige gezondheidssituatie (secundaire preventie). Technologieën vernieuwen in een razend tempo en het aanbod is groot. Hoe vindt u hierin uw weg? Dat is voor mij als procesbegeleider van BijnierNET een belangrijke vraag.

Met eHealth wordt bedoeld alle informatie- en communicatietoepassingen voor mensen met vragen over gezondheid of ziekte, waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet. Dat is breed begrip, want de voor ons inmiddels vertrouwde voorlichtingsinformatie op bijvoorbeeld de website van de Bijniervereniging NVACP valt ineens onder deze definitie. Het zij zo en het maakt al meteen duidelijk waarom de term eHeath zo ongrijpbaar is. De kern is wat mij betreft: het is een digitale toepassing waarvoor een computer of smartphone nodig is, het gaat over gezondheid en/of ziekte en u bent aan zet!

EHealth toepassingen zijn grofweg in te delen in drie groepen.

De eerste groep betreft de toepassingen die u zonder hulp of tussenkomst van een zorgverlener kunt gebruiken. U koopt deze toepassingen bijvoorbeeld in een webshop. Voorbeelden zijn gewichtsmeters, bloeddrukmeters, app’s om stemmingen of uw slaappatroon te registreren, medicatiebegeleiding (piep! het is tijd voor de pillen) en zelftesten. De essentie is dat u de toepassing alleen gebruikt, voor u en uw gezondheid of dat van uw kind.

De tweede groep betreft de toepassingen die u gebruikt samen met een zorgverlener bijvoorbeeld in het kader van een behandeling, revalidatie of nazorg. Voorbeelden zijn programma’s die gebruikt worden bij bijvoorbeeld een fysiotherapeutische behandeling of het herstel van een depressie. U gebruikt deze toepassing samen met uw zorgverlener(s). Zij kan meekijken, feedback geven en eventueel ingrijpen, indien nodig, en dit wordt blended care genoemd. Ook hier wordt gebruik gemaakt van het internet.

De derde groep is de groep van toepassingen die op een zogenaamd platform worden aangeboden door uw zorgverlener. Dit platform biedt toepassingen in verband met uw behandeling, maar ook om bijvoorbeeld de uitslagen van onderzoek in te zien, een afspraak te maken, medicijnen te bestellen. Een platform biedt meerdere mogelijkheden, vaak gecombineerd. Zorg en ondersteuning aanbieden met behulp van een platform is nog altijd kostbaar en daarom hoofdzakelijk weggelegd voor grote instellingen, zoals een ziekenhuis.

Zoekt u meer voorbeelden over eHealth? Bekijk dat de korte filmpjes op het youtube kanaal Oh dat is eHealth!

U voelt h’m al aankomen. Als uw zorgverlener in het zorgproces gebruik wil maken van ehealth, dan bepaalt dat in grote mate de aanbieder van deze toepassingen. Een instelling maakt immers gebruik van één platform van één aanbieder (=ICT-leverancier).
U heeft meer keuzevrijheid in de toepassingen die uzelf aanschaft ter ondersteuning van een gezondheid en zorgproces. Het vinden van antwoorden op de volgende vragen kan helpen bij het maken van een keuze.

  1. Welke aspecten van de zorg ervaar ik als naar, vervelend en verdienen een oplossing of verbetering, het liefst zo snel mogelijk?
  2. Hoe ervaren ben ik met computers, tablets of smartphones?
  3. Wat zou mij helpen om beter, anders om te kunnen gaan met mijn ziekte of de restverschijnselen daarvan?
  4. Ben ik bereid om me erin te verdiepen? Met andere woorden: wil ik oefenen met nieuwe technieken?

Loopt het allemaal naar wens? Dan zie ik geen reden om een eHealth toepassing te gaan gebruiken of er naar op zoek te gaan, hoe flitsend de aanbevelingen ook zijn.

Bovendien gaat u de komende jaren so wie so eHealth gebruiken als bijvoorbeeld uw apotheker een nieuwe online-bestelsysteem introduceert of uw zorgverlener de voorkeur uitspreekt dat u de vervolgafspraken zelf in een digitale agenda registreert. De maatschappij verandert in een meer digitale georganiseerde maatschappij en we gaan er allemaal aan meedoen of we willen of niet.

Met het lezen van deze blog heeft u overigens eHealth gebruikt! En, beviel het?

 

Eén reactie

  1. Jacqueline zegt:

    Het is Bijwerkingen-week van 7 tot 11 november 2016. Het Bijwerkingencentrum Lareb roept op bijwerkingen te melden. De oproep is gericht aan patienten, zorgverleners en apothekers. Er is ook een Bijwerkingen App beschikbaar en zo’n app noemen we ook eHealth en het lijkt mij prima te gebruiken voor mensen met een bijnieraandoening. Een App is aan te schaffen in de App-store. https://www.bijniernet.nl/medicatie-themapagina/bijwerkingen/

Reacties zijn gesloten.