Home » Medicatie – Themapagina » Bijwerkingen

Bijwerkingen melden


Hoe en waarom u bijwerkingen moet melden wordt in deze animatie toegelicht.

 

De oproep van het Bijwerkingecentrum Lareb is gericht aan zorgverleners, apothekers en patiënten.

Redenen waarom bijwerkingen gemeld moeten worden:

  • draagt bij aan veiligere medicijnen en vaccins,
  • helpt ook andere patiënten en zorgverleners,
  • zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen,
  • het draagt bij aan medicatieveiligheid.

Bijwerkingencentrum Lareb

De kerntaak van Bijwerkingencentrum Lareb is het signaleren van risico’s van het gebruik van geneesmiddelen en vaccins in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Voor deze kerntaak ontvangt Bijwerkingencentrum Lareb subsidie van het ministerie van VWS.

Elke melding van een bijwerking van een geneesmiddel of vaccin wordt zorgvuldig geanalyseerd en komt terecht op één centraal verzamelpunt: de databank. Zo wordt de veiligheid van geneesmiddelen en vaccins in heel Nederland bewaakt. Ook op het gebied van veilig geneesmiddelgebruik bij zwangerschap en borstvoeding (teratologie) is Bijwerkingencentrum Lareb actief.

Hoe bijwerkingen melden?

Zowel patienten als zorgverleners en apothekers kunnen bijwerkingen melden.

 

 

 

 

 

 

U kunt daarvoor een meldformulier invullen.

 

Sinds begin 2016 werkt is een Bijwerking App beschikbaar voor patiënten en zorgverleners. De App is beschikbaar voor iOS en Android.

Meer informatie over de werkwijze van het Bijwerkingencentrum Lareb is op de website van Lareb te vinden.


November 2019 is deze pagina bijgewerkt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.

Melden en analyseren