Home » Medicatie – Themapagina

Medicatie – themapagina

Op een themapagina is relevante informatie verzameld. Het kan informatie van BijnierNET betreden, informatie van een van de partners van BijnierNET of een andere organisatie, actief in de gezondheidszorg. 

 

Noodinjectie

 • Bekijk een animatie over de noodinjectie.

Recent blogs over medicatie

Bekijk alle blogs over medicatie »

Medicatieveiligheid

BijnierNET werkt aan betere chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Onderdeel van deze chronische zorg is veilige en goede medicatie. <<Lees meer>>

 

 

 

Ononderbroken beschikbaarheid van medicijnen is voor mensen met een bijnieraandoening zeer belangrijk. BijnierNET houdt op een dossier bij over eventuele leveringsproblemen.

Overzicht Z-indexnummers hydrocortison

Spuit-speen en hydrocortison-drank

Spuit-speen voor baby’s, peuters en kleuters.

Lees meer over de speen die helpt bij het geven van de medicatie aan hele kleine kinderen.

“Het werkt als een trein!”

Producteigenschappen hydrocortison-drankje

 • Hydrocortison drank 1 mg/ml wordt gemaakt met Hydrocortison dinatriumfosfaat. Dit is een oplosbare vorm van hydrocortison.
 • Doordat de drank met een fosfaatbuffer op pH wordt gebracht, blijft de hydrocortison in oplossing en stabiel. Wel is het belangrijk de drank bij kamertemperatuur te blijven bewaren.
 • Vooraf schudden is dus niet nodig, de sterkte blijft constant.
 • De hydrocortisondrank 1mg/ml (100ml) is houdbaar 1 jaar bij kamertemperatuur, na openen 30 dagen, smaak: banaan. 
 • Z-indexnr. 16118588

Bijwerkingen

europa bijwerkingen campagne 2016Het melden van bijwerkingen is belangrijk voor:

 • medicatieveiligheid,
 • meer kennis op te bouwen over bijwerkingen,
 • kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees verder over bijwerkingen en het melden ervan.

Tips voor een goed recept voor hydrocortison

 • De specialist schrijft een recept voor het dagelijks gebruik van hydrocortison en vermeldt “gebruik bekend” of “volgens voorschrift”.
 • De specialist schrijft een separaat recept uit voor een potje tabletten hydrocortison  met de vermelding “zo nodig extra medicatie”. Dit geldt ook voor extra poeders/zalven, inhalatie medicatie, dranken.
 • Voor patiënten met slikproblemen die een hydrocortison-drank gebruiken en ouder zijn dan 12 jaar, schrijft de specialist op het recept “i.v.m. slikproblemen”.

Vergoedingen DHEA

Er blijkt in de praktijk veel onduidelijk te zijn over de vergoeding van DHEA.

Let op de volgende drie punten:

 1. Machtiging
  Voor de vergoeding van DHEA 25 mg moet de verzekeraar een machtiging verstrekken. De aanvraag voor deze machtiging ondertekent de medisch specialist met vermelding van de gegevens van de patiënt/verzekerde. Een voorbeeld van een aanvraag voor een machtiging vindt u met de link. U kunt dit document zelf downloaden, printen en invullen en het vervolgens uw medisch specialist laten ondertekenen. De zorgverzekeraar informeert over de duur van de machtiging.

2. Recept

Controleer dat is aangegeven op het recept door de medische specialist dat het noodzakelijk is in welke toedieningsvorm en sterkte u de medicatie moet gebruiken. Het nummer uit de Z-index moet erbij vermeld zijn.

3. Bezwaarschift

Wanneer u problemen heeft met de vergoeding van DHEA (Prasteron) door uw zorgverzekeraar, kunt u verwijzen naar de afspraken die hierover gemaakt zijn. Deze afspraken tussen de KNMP en de zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt een bezwaarschrift indienen en daarbij verwijzen naar bovengenoemde afspraken en de bijgestelde lijst doorgeleverde apotheekbereidingen (gepubl. 3 oktober 2016).

20160722-bezwaarschrift-prasteron-betaling-versie-2-def (word)

Recent overleg (mei 207) met zorgverzekeraar CZ heeft bovenstaande herbevestigd.

Indien u problemen ervaart bij de vergoeding van uw medicatie, meld het dan bij BijnierNET. U wordt verzocht een mail te zenden naar info@bijniernet.nl en daarin de situatie uit te leggen en exact te vermelden wie uw vaste apotheker en de medisch specialist zijn.

 

<<Lees meer over DHEA in een verdiepingsartikel>>

Medicijnkosten

Wilt u meer weten over de kosten van medicijnen, dan kan deze site u verder helpen: Medicijnkosten.

Hieronder zijn schermafdrukken opgenomen om u te helpen bij het zoeken naar de juiste medicatie.

Het voorbeeld gaat over hydrocortison, zoals dat gebruikt wordt door mensen met een bijnieraandoening. 

 

 

Kies vervolgens de toedieningsvorm: tabletten of capsules, zetpil of poeder.

Merkloze medicijnen

BijnierNET heeft meegewerkt aan een folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (publicatie mei 2017) over merkloze medicijnen. In de folder wordt uitgelegd wat merkloze medicijnen zijn. Leden van de Bijniervereniging NVACP hebben een papieren exemplaar ontvangen als bijlage bij de Bijnier nummer 48 (juli 2017).

2017-brochure-merkloze-medicijnen

Januari 2018 is deze pagina bijgewerkt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.