Home » Medicatie – Themapagina

Noodinjectie

 

  • Bekijk een animatie over de noodinjectie.

 

 

 

Recent blogs over medicatie

Bekijk alle blogs over medicatie »

Vergoedingen DHEA

Er blijkt in de praktijk veel onduidelijk te zijn over de vergoeding van DHEA.

Let op de volgende drie punten:

  1. Machtiging
    Voor de vergoeding van DHEA 25 mg moet de verzekeraar een machtiging verstrekken. De aanvraag voor deze machtiging ondertekent de medisch specialist met vermelding van de gegevens van de patiënt/verzekerde. Een voorbeeld van een aanvraag voor een machtiging vindt u met de link. U kunt dit document zelf downloaden, printen en invullen en het vervolgens uw medisch specialist laten ondertekenen. De zorgverzekeraar informeert over de duur van de machtiging.

2. Recept

Controleer dat is aangegeven op het recept door de medische specialist dat het noodzakelijk is in welke toedieningsvorm en sterkte u de medicatie moet gebruiken. Het nummer uit de Z-index moet erbij vermeld zijn.

 

3. Bezwaarschift

Wanneer u problemen heeft met de vergoeding van DHEA (Prasteron) door uw zorgverzekeraar, kunt u verwijzen naar de afspraken die hierover gemaakt zijn. Deze afspraken tussen de KNMP en de zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt een bezwaarschrift indienen en daarbij verwijzen naar bovengenoemde afspraken en de bijgestelde lijst doorgeleverde apotheekbereidingen (gepubl. 3 oktober 2016).

20160722-bezwaarschrift-prasteron-betaling-versie-2-def (word)

Recent overleg (mei 207) met zorgverzekeraar CZ heeft bovenstaande herbevestigd.

 

Indien u problemen ervaart bij de vergoeding van uw medicatie, meld het dan bij BijnierNET. U wordt verzocht een mail te zenden naar info@bijniernet.nl en daarin de situatie uit te leggen en exact te vermelden wie uw vaste apotheker en de medisch specialist zijn. 

Medicatieveiligheid

BijnierNET werkt aan betere chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Onderdeel van deze chronische zorg is veilige en goede medicatie. Uit de knelpuntenanalyse  blijkt dat de nodige patiënten problemen ervaren bij het juist innemen van de medicatie. Verschillende verbeteringen worden op korte en langere termijn nagestreefd. Zo zijn medio 2016 gekleurde capsules op de markt gekomen na een intensieve samenwerking met zorgverleners, apothekers, patiënten en doorlevende bereiders.

In reactie (5 juli 2016) op een artikel in het Pharmaceutische Weekblad schreef BijnierNET over een succesvolle samenwerking die leidde tot een grotere medicatieveiligheid en vergroting van kwaliteit van leven van een deel van de mensen met een bijnieraandoening.

Vervolgens heeft het Pharmaceutisch Weekblad een artikel (21 juli 2016) gewijd aan de behaalde verbeteringen in de toediening van medicatie bij jong en oud.

Bijwerkingen

europa bijwerkingen campagne 2016Het melden van bijwerkingen is belangrijk voor:

  • medicatieveiligheid,
  • meer kennis op te bouwen over bijwerkingen,
  • kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees verder over bijwerkingen en het melden ervan.

Handige websites

Wilt u meer weten over de kosten van medicijnen, dan kan deze site u verder helpen: Medicijnkosten.

Hieronder zijn schermafdrukken opgenomen om u te helpen bij het zoeken naar de juiste medicatie.

Het voorbeeld gaat over hydrocortison, zoals dat gebruikt wordt door mensen met een bijnieraandoening. 

 

 

Kies vervolgens de toedieningsvorm: tabletten of capsules, zetpil of poeder.

Merkloze medicijnen

BijnierNET heeft meegewerkt aan een folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (publicatie mei 2017) over merkloze medicijnen. In de folder wordt uitgelegd wat merkloze medicijnen zijn. Leden van de Bijniervereniging NVACP hebben een papieren exemplaar ontvangen als bijlage bij de Bijnier nummer 48 (juli 2017).

2017-brochure-merkloze-medicijnen