Home » Medicatie – Themapagina

Noodinjectie

Toelichting: Uitleg klaarmaken noodinjectie Hydrocortison 100 mg (Solu Cortef).

 

Bekijk een animatie over de noodinjectie.

 

Om de werking van hydrocortison beter te begrijpen is een verdiepingsartikel beschikbaar.

 

Conceptlandelijke stressinstructies. De stressinstructies worden definitief vastgesteld op het moment dat de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen wordt geautoriseerd. In de tussentijd is gebruik van deze stressinstructies vrijblijvend. 

 

Dossier: Leveringsproblemen medicatie. 

Vergoedingen DHEA

Er blijkt in de praktijk veel onduidelijk te zijn over de vergoeding van DHEA.

Voor de vergoeding van DHEA 25 mg moet de verzekeraar een machtiging verstrekken. De aanvraag voor deze machtiging ondertekent de medisch specialist met vermelding van de gegevens van de patiënt/verzekerde. Een voorbeeld van een aanvraag voor een machtiging vindt u met de link. U kunt dit document zelf downloaden, printen en invullen.

Wanneer u problemen heeft met de vergoeding van DHEA (Prasteron) door uw zorgverzekeraar, kunt u verwijzen naar de afspraken die hierover gemaakt zijn. Deze afspraken tussen de KNMP en de zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt een bezwaarschrift indienen en daarbij verwijzen naar bovengenoemde afspraken en de bijgestelde lijst doorgeleverde apotheekbereidingen (gepubl. 3 oktober 2016).

20160722-bezwaarschrift-prasteron-betaling-versie-2-def (word)

Medicatieveiligheid

BijnierNET werkt aan betere chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Onderdeel van deze chronische zorg is veilige en goede medicatie. Uit de knelpuntenanalyse  blijkt dat de nodige patiënten problemen ervaren bij het juist innemen van de medicatie. Verschillende verbeteringen worden op korte en langere termijn nagestreefd. Zo zijn medio 2016 gekleurde capsules op de markt gekomen na een intensieve samenwerking met zorgverleners, apothekers, patiënten en doorlevende bereiders. 

 

In reactie (5 juli 2016) op een artikel in het Pharmaceutische Weekblad schreef BijnierNET over een succesvolle samenwerking die leidde tot een grotere medicatieveiligheid en vergroting van kwaliteit van leven van een deel van de mensen met een bijnieraandoening.

 

Vervolgens heeft het Pharmaceutisch Weekblad een artikel (21 juli 2016) gewijd aan de behaalde verbeteringen in de toediening van medicatie bij jong en oud. 

 

Bijwerkingen

europa bijwerkingen campagne 2016Het melden van bijwerkingen is belangrijk voor:

  • medicatieveiligheid,
  • meer kennis op te bouwen over bijwerkingen,
  • kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees verder over bijwerkingen en het melden ervan.

Handige websites

Wilt u meer weten over de kosten van medicijnen, dan kan deze site u verder helpen: Medicijnkosten