Home » Medicatie – Themapagina

Medicatie – themapagina

Op een themapagina is relevante informatie over een onderwerp verzameld. Het kan informatie van BijnierNET betreffen, informatie van een van de partners van BijnierNET of een andere organisatie, actief in de gezondheidszorg.

Medicatieveiligheid

Kwaliteitscriteria

BijnierNET werkt aan betere chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Onderdeel van deze chronische zorg is veilige en goede medicatie. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is een generieke module opgenomen met de titel: “Medicatie op maat”.


De kwaliteitscriteria bij de module Medicatie op maat:

 • onafgebroken beschikbaarheid van alle voor patiënten met een bijnieraandoening relevante medicatie in noodzakelijke doseringen en in tabletvorm als capsule.
 • Bij de SoluCortef noodinjectie worden de spuiten en naalden bijgeleverd.
 • Goede uitleg over de medicatie van de internist (-endocrinoloog) en de verpleegkundig specialist.
 • Vergoeding van dehydroepiandrosteron en ketoconazol verzorgd door de internist (-endocrinoloog) en de verpleegkundig specialist.
 • Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen om bovenstaande te realiseren. (zie voor exacte formulering lees de Generieke module)

Recent blogs over medicatie

Bekijk alle blogs over medicatie »

Noodinjectie

Overzicht noodmaterialen
Overzicht noodmaterialen

Uitleg klaarmaken noodinjectie Hydrocortison 100 mg (Solu Cortef). Lees meer over wat te doen bij een dreigende bijniercrisis. 


Bekijk een animatie over de noodinjectie.


Om de werking van hydrocortison beter te begrijpen is een verdiepingsartikel beschikbaar.


Landelijke stressinstructies. De stressinstructies zijn definitief vastgesteld met het autoriseren van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Hydrocortison

Hydrocortison wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.
Hydrocortison-tabletten met een dosering van 1, 5 en 10 mg zijn geregistreerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in maart 2020. Ook is een combi-strip van 2 x 5 mg en 10 mg hydrocortison geregistreerd. Daarnaast is een 20 mg tablet hydrocortison van Tiofarma van beschikbaar. 

Hydrocortison is ook beschikbaar in de vorm van drankje en zetpil. Dit zijn doorgeleverde bereidingen. 


Overzicht van gangbare hydrocortison substitutie-medicatie (stand juni 2020)


De kleuren van de tabletten zijn conform de gemaakte afspraken in de Generieke module Medicatie op maat, onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. 

1 mg = wit

5 mg = oranje

10 mg = rood

Plenadren
Plenadren is een geregistreerd weesgeneesmiddel voor de behandeling van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie. Tabletten van 5 en 20 mg hydrocortison zijn op de markt.

Lees meer over Plenadren


Dossier Plenadren


Veelgestelde vragen over medicijnwisselingen


Meldpunt medicijnen

Spuitspeen

Spuit-speen voor baby’s, peuters en kleuters.

Lees meer over de speen die helpt bij het geven van de medicatie aan hele kleine kinderen.

“Het werkt als een trein!”

Producteigenschappen hydrocortison-drankje

 • Hydrocortison drank 1 mg/ml wordt gemaakt met Hydrocortison dinatriumfosfaat. Dit is een oplosbare vorm van hydrocortison.
 • Doordat de drank met een fosfaatbuffer op pH wordt gebracht, blijft de hydrocortison in oplossing en stabiel. Wel is het belangrijk de drank bij kamertemperatuur te blijven bewaren.
 • Vooraf schudden is dus niet nodig, de sterkte blijft constant.
 • De hydrocortisondrank 1mg/ml (100ml) is houdbaar 1 jaar bij kamertemperatuur, na openen 30 dagen, smaak: banaan.
 • Z-indexnr. 16118588

Medicatielevering & tips

Medicatielevering

Ononderbroken beschikbaarheid van medicijnen is voor mensen met een bijnieraandoening zeer belangrijk. BijnierNET houdt een dossier bij over eventuele leveringsproblemen.


Gebruiksvriendelijke tabletten (samenvatting van proefschrift)


Lees hier het overzicht van wetenschappelijke literatuur over breken van medicatie.


Verdiepingsartikel over de medicijnrol


Medicijnontwikkeling op een moderne leest, het gaat niet alleen om het einddoel maar ook om de weg er naar toe.

Tips voor een goed recept voor hydrocortison

 • De specialist (of uw huisarts) legt uit dat gekleurde tabletten i.v.m. de medicatieveiligheid de voorkeur hebben. Bij twijfel: vermeld het juiste Z-indexnummer op het recept.
 • De specialist schrijft een recept voor het dagelijks gebruik van hydrocortison en vermeldt “gebruik bekend” of “volgens voorschrift”.
 • De specialist biedt het medicatievoorschrift aan voor de door u gewenste apotheek.
 • De specialist schrijft een separaat recept uit voor een extra tabletten hydrocortison met de vermelding “zo nodig extra medicatie”. Dit geldt ook voor extra poeders/zalven, inhalatie medicatie, dranken.
 • Voor patiënten met slikproblemen die een hydrocortison-drank gebruiken en ouder zijn dan 12 jaar, schrijft de specialist op het recept “i.v.m. slikproblemen”.

ADVIES – BijnierNET raadt op basis van wetenschappelijke literatuur en ruime ervaring het breken of splitsen van tabletten of capsules af wanneer hydrocortison of fludrocortison gebruikt worden voor substitutie-therapie. Dit negatieve advies geldt voor kinderen én voor volwassenen!

Medicijnkosten

Eigen risico

Het Nederlandse zorgstelsel kent een eigen risico voor de zorgkosten die een patiënt zelf moet betalen. Dit bedrag is vastgesteld op € 385/jaar (standaard). Het eigen risico kan hoger zijn wanneer u uw premie aanpast.

Eigen bijdrage

Naast dit eigen risico kent het stelsel ook een eigen bijdrage. Per jaar is de eigen bijdrage maximaal €250.

Terugbetalingsregeling

Deze eigen bijdrage is van toepassing op een deel van de medicatie die mensen met een bijnieraandoening gebruiken. Voor hydrocortison 1mg (Acecort®), Plenadren® 5 en 20 mg en fludrocortison 62,5 microgram (Fludrace®) tabletten hebben de fabrikanten met het bedrijf TBR Nederland afspraken gemaakt om de eigen bijdragen aan de patiënt terug te betalen.

Uitsluitend de patiënt of de verzorger kunnen eigen bijdragen terug vragen. De apotheker kan dit niet namens de patiënt doen.

TBR Nederland adviseert om digitaal de eigen bijdragen terug te vragen. De patiënt maakt daarvoor een account aan en kan op deze manier de formulieren en het gespecificeerde overzicht van de zorgverzekeraar uploaden. Let op: een gezinsaccount is ook mogelijk voor het declareren voor meer mensen in het gezin. Per post declareren kan ook, maar duurt enkele dagen langer. Het gespecificeerde overzicht vraagt u op bij de zorgverzekeraar door in te loggen met uw DigiD.


Stap-voor-stap uw eigen bijdrage terugvragen (Blog van Gerlof Valk)Informatie over TBR Nederland Het bedrijf dat voor de fabrikanten van de medicijnen de terugbetaalregeling uitvoert.


Declaratieformulier Per type medicijn vult de patiënt een declaratieformulier in.Een verdiepingsartikel over eigen risico, eigen bijdrage en terugbetalingsregelingen. In dit artikel wordt alles uitgebreid uitgelegd.

DHEA

Er blijkt in de praktijk veel onduidelijk te zijn over de vergoeding van DHEA.

Let op de volgende drie punten:

 1. Machtiging
  Voor de vergoeding van DHEA 25 mg moet de verzekeraar een machtiging verstrekken. De aanvraag voor deze machtiging ondertekent de medisch specialist met vermelding van de gegevens van de patiënt/verzekerde. Een voorbeeld van een aanvraag voor een machtiging vindt u met de link. U kunt dit document zelf downloaden, printen en invullen en het vervolgens uw medisch specialist laten ondertekenen. De zorgverzekeraar informeert over de duur van de machtiging.

2. Recept

Controleer dat is aangegeven op het recept door de medische specialist dat het noodzakelijk is in welke toedieningsvorm en sterkte u de medicatie moet gebruiken. Het nummer uit de Z-index moet erbij vermeld zijn.


20160722-bezwaarschrift-prasteron-betaling-versie-2-def (word)


Lees meer over DHEA in een verdiepingsartikel


Bijwerkingen

Merkloze medicijnen

BijnierNET heeft meegewerkt aan een folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (publicatie mei 2017) over merkloze medicijnen. In de folder wordt uitgelegd wat merkloze medicijnen zijn. Leden van de Bijniervereniging NVACP hebben een papieren exemplaar ontvangen als bijlage bij de Bijnier nummer 48 (juli 2017).

2017-brochure-merkloze-medicijnen

Februari 2021 is deze pagina bijgewerkt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.