Home » Medicatie – Themapagina

Medicatie – themapagina

Op een themapagina is relevante informatie over een onderwerp verzameld. Het kan informatie van BijnierNET betreffen, informatie van een van de partners van BijnierNET of een andere organisatie, actief in de gezondheidszorg.

Noodinjectie

 • Bekijk een animatie over de noodinjectie.

Recent blogs over medicatie

Bekijk alle blogs over medicatie »

Medicatieveiligheid

Kwaliteitscriteria

BijnierNET werkt aan betere chronische zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Onderdeel van deze chronische zorg is veilige en goede medicatie. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is een generieke module opgenomen met de titel: “Medicatie op maat”.


De kwaliteitscriteria bij de module Medicatie op maat:

 • onafgebroken beschikbaarheid van alle voor patiënten met een bijnieraandoening relevante medicatie in noodzakelijke doseringen en in tabletvorm als capsule.
 • Bij de SoluCortef noodinjectie worden de spuiten en naalden bijgeleverd.
 • Goede uitleg over de medicatie van de internist (-endocrinoloog) en de verpleegkundig specialist.
 • Vergoeding van dehydroepiandrosteron en ketoconazol verzorgd door de internist (-endocrinoloog) en de verpleegkundig specialist.
 • Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen om bovenstaande te realiseren. (zie voor exacte formulering lees de Generieke module)

Project Endo-apotheek

Het project Endo-apotheek heeft tot doel een continue en veilige medicamenteuze behandeling voor mensen met een hypofyse- en/of bijnieraandoening.


Verdiepingsartikel over de medicijnrol


Ononderbroken beschikbaarheid van medicijnen is voor mensen met een bijnieraandoening zeer belangrijk. BijnierNET houdt een dossier bij over eventuele leveringsproblemen.

Ezelsbruggetje: “Hoe donkerder de kleur, hoe meer hydrocortison in het medicijn”

Hydrocortison

De medicatieveiligheid neemt toe wanneer hydrocortison en cortisonacetaat in alle noodzakelijke doseringen in tabletvorm en capsules  beschikbaar zijn. Bijvoorkeur met de overeengekomen kleuren (zie afbeelding).

BijnierNET raadt op basis van wetenschappelijke literatuur en ruime ervaring raadt het breken of splitsen van tabletten of capsules af wanneer hydrocortison of fludrocortison gebruikt worden voor substitutie-therapie. Dit negatieve advies geldt voor kinderen en voor volwassenen!

Overzicht medicatie hydrocortison

Bekijk de hele tabel

 • voor substitutie-medicatie (stand zomer 2019) 
 • Gangbare tabletten, capsules, zetpillen en drank.
 • Afgesproken kleuren:

1 mg = wit

2 mg = geel

3 mg = roze

5 mg = oranje

10 mg = rood

Spuit-speen en hydrocortison-drank

Spuit-speen voor baby’s, peuters en kleuters.

Lees meer over de speen die helpt bij het geven van de medicatie aan hele kleine kinderen.

“Het werkt als een trein!”

Producteigenschappen hydrocortison-drankje

 • Hydrocortison drank 1 mg/ml wordt gemaakt met Hydrocortison dinatriumfosfaat. Dit is een oplosbare vorm van hydrocortison.
 • Doordat de drank met een fosfaatbuffer op pH wordt gebracht, blijft de hydrocortison in oplossing en stabiel. Wel is het belangrijk de drank bij kamertemperatuur te blijven bewaren.
 • Vooraf schudden is dus niet nodig, de sterkte blijft constant.
 • De hydrocortisondrank 1mg/ml (100ml) is houdbaar 1 jaar bij kamertemperatuur, na openen 30 dagen, smaak: banaan. 
 • Z-indexnr. 16118588

Bijwerkingen

europa bijwerkingen campagne 2016Het melden van bijwerkingen is belangrijk voor:

 • medicatieveiligheid,
 • meer kennis op te bouwen over bijwerkingen,
 • kwaliteit van leven te verbeteren.

Lees verder over bijwerkingen en het melden ervan.

Tips voor een goed recept voor hydrocortison

 • De specialist (of uw huisarts) legt uit dat gekleurde tabletten i.v.m. de medicatieveiligheid de voorkeur hebben. Bij twijfel: vermeld het juiste Z-indexnummer op het recept. 
 • De specialist schrijft een recept voor het dagelijks gebruik van hydrocortison en vermeldt “gebruik bekend” of “volgens voorschrift”.
 • De specialist biedt het medicatievoorschrift aan voor de door u gewenste apotheek.
 • De specialist schrijft een separaat recept uit voor een extra tabletten hydrocortison met de vermelding “zo nodig extra medicatie”. Dit geldt ook voor extra poeders/zalven, inhalatie medicatie, dranken.
 • Voor patiënten met slikproblemen die een hydrocortison-drank gebruiken en ouder zijn dan 12 jaar, schrijft de specialist op het recept “i.v.m. slikproblemen”.

Medicijnkosten

Wilt u meer weten over de kosten van medicijnen, dan helpt deze site u verder: Medicijnkosten.

Hieronder zijn schermafdrukken opgenomen om u te helpen bij het zoeken naar de juiste medicatie.

Het voorbeeld gaat over hydrocortison, zoals dat gebruikt wordt door mensen met een bijnieraandoening. 

Kies vervolgens de toedieningsvorm: tabletten of capsules, zetpil, drank of poeder.

Eigen risico, eigen bijdragen en terugbetalingsregeling.

 

Vroeg of laat worden deze moeilijk termen voor mensen belangrijk. Wat is het precies en hoe werkt het?


Een verdiepingsartikel over eigen risico, eigen bijdrage en terugbetalingsregelingen is beschikbaar.

Vergoedingen DHEA en Plenadren

DHEA

Er blijkt in de praktijk veel onduidelijk te zijn over de vergoeding van DHEA.

Let op de volgende drie punten:

 1. Machtiging
  Voor de vergoeding van DHEA 25 mg moet de verzekeraar een machtiging verstrekken. De aanvraag voor deze machtiging ondertekent de medisch specialist met vermelding van de gegevens van de patiënt/verzekerde. Een voorbeeld van een aanvraag voor een machtiging vindt u met de link. U kunt dit document zelf downloaden, printen en invullen en het vervolgens uw medisch specialist laten ondertekenen. De zorgverzekeraar informeert over de duur van de machtiging.

2. Recept

Controleer dat is aangegeven op het recept door de medische specialist dat het noodzakelijk is in welke toedieningsvorm en sterkte u de medicatie moet gebruiken. Het nummer uit de Z-index moet erbij vermeld zijn.

 
3. Bezwaarschift

Wanneer u problemen heeft met de vergoeding van DHEA (Prasteron) door uw zorgverzekeraar, kunt u verwijzen naar de afspraken die hierover gemaakt zijn. Deze afspraken tussen de KNMP en de zorgverzekeraars vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt een bezwaarschrift indienen en daarbij verwijzen naar bovengenoemde afspraken en de bijgestelde lijst doorgeleverde apotheekbereidingen (gepubl. 3 oktober 2016).

20160722-bezwaarschrift-prasteron-betaling-versie-2-def (word)

Recent overleg (mei 207) met zorgverzekeraar CZ heeft bovenstaande herbevestigd.

Indien u problemen ervaart bij de vergoeding van uw medicatie, meld het dan bij BijnierNET. U wordt verzocht een mail te zenden naar info@bijniernet.nl en daarin de situatie uit te leggen en exact te vermelden wie uw vaste apotheker en de medisch specialist zijn.

<<Lees meer over DHEA in een verdiepingsartikel>>

Plenadren
Plenadren is een geregistreerd weesgeneesmiddel voor de behandeling van mensen met bijnierschorsinsufficiëntie. Tabletten van 5 en 20 mg hydrocortison zijn op de markt.

 

Lees meer over Plenadren


Dossier Plenadren


Terugbetaalregeling Plenadren


De fabrikant betaalt voor gebruik vanaf 1 april 2019 de eigen bijdrage voor dit medicijn aan de patiënt terug. Meer informatie: www.terugbetaalregeling.nl of uw internist-endocrinoloog.

 
Declaratieformulier

Merkloze medicijnen

BijnierNET heeft meegewerkt aan een folder van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) (publicatie mei 2017) over merkloze medicijnen. In de folder wordt uitgelegd wat merkloze medicijnen zijn. Leden van de Bijniervereniging NVACP hebben een papieren exemplaar ontvangen als bijlage bij de Bijnier nummer 48 (juli 2017).

2017-brochure-merkloze-medicijnen

Op 3 september 2019 is deze pagina bijgewerkt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.