Home » Medicatie – Themapagina » Plenadren – verdiepingsartikel

Wat is Plenadren?

  • Plenadren is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met een bijnierschorsinsufficiëntie
  • Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd. 
  • Met het medicijn Plenadren wordt het tekort aan corticosteroïden aangevuld (=suppletie).
  • Plenadren is een zogenaamd ‘weesgeneesmiddel’, dat wil zeggen een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van zeldzame aandoeningen (sinds 22 mei 2006).
  • Plenadren heeft een gereguleerde afgifte van hydrocortison aan het lichaam, waardoor een tablet/dag wordt voorgeschreven.
  • Plenadren is verkrijgbaar in tabletten met 5 of 20 mg hydrocortison.
  • De keus voor een behandeling met Plenadren wordt gemaakt tijdens een gesprek tussen de patiënt en zijn behandelaar.

Dit is een verdiepingsartikel. Een verdiepingsartikel geeft informatie over een specifiek één onderwerp. Een verdiepingsartikel herkent u aan dit icoon.


Over de achtergronden bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is eveneens een verdiepingsartikel beschikbaar. 

Achtergrondinformatie

Farmacotherapeutisch Rapport Zorginstituut Nederland (augustus 2017)

Publiekssamenvatting (nov-2016)

European Medicines Agency

De Dwaaltuin (Blog Andre van Beek)
Overzicht van kosten en vergoedingen van medicijnen die verkrijgbaar zijn via de openbare apotheek. Medicijnkosten.
Artikelen over onderzoek naar het gebruik van Plenadren (in ontwikkeling).

Kosten

Voor 2018 wass een terugbetaalregeling van kracht, voor mensen die aanvullend verzekerd zijn.

Betaling van gebruik door fabrikant

Met ingang van 2019 veranderen de financiële spelregels wederom.

Voor zover de informatie nu bekend is, lijkt het erop dat de terugbetaalregeling per 31-12-2018 stopt. Vanaf 1-1-2019 is de regel dat mensen maximaal € 250/ jaar eigen bijdragen voor medicatie betalen. Iedere verzekerde heeft altijd een eigen risico van € 385. Daarna wordt de medicatie vergoed uit het basispakket en is een aanvullende verzekering niet nodig.


Deze pagina is gemaakt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET d.d. 20 december 2018.