Home » Medicatie – Themapagina » Plenadren – verdiepingsartikel

Wat is Plenadren?

  • Plenadren is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met een bijnierschorsinsufficiëntie.
  • Bijnierschorsinsufficiëntie is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd.
  • Met het medicijn Plenadren wordt het tekort aan corticosteroïden aangevuld (=suppletie).
  • Plenadren is een zogenaamd ‘weesgeneesmiddel’, dat wil zeggen een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van zeldzame aandoeningen (sinds 22 mei 2006).
  • Plenadren heeft een gereguleerde afgifte van hydrocortison aan het lichaam, waardoor een tablet/dag wordt voorgeschreven.
  • Plenadren is verkrijgbaar in tabletten met 5 of 20 mg hydrocortison.
  • Voor deze medicatie betaalt de patiënt jaarlijks een eigen bijdrage van maximaal €250/jaar/persoon, waarvoor een terugbetaalregeling beschikbaar is.
  • De keus voor een behandeling met Plenadren wordt gemaakt tijdens een gesprek tussen de patiënt en zijn behandelaar.

Dit is een verdiepingsartikel. Een verdiepingsartikel geeft informatie over een specifiek één onderwerp. Een verdiepingsartikel herkent u aan dit icoon.


Over de achtergronden bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie is eveneens een verdiepingsartikel beschikbaar. 

Achtergrondinformatie

Farmacotherapeutisch Rapport Zorginstituut Nederland (augustus 2017)

Publiekssamenvatting (nov-2016)

European Medicines Agency

De Dwaaltuin (Blog Andre van Beek)
Overzicht van kosten en vergoedingen van medicijnen die verkrijgbaar zijn via de openbare apotheek. Medicijnkosten.
Artikelen over onderzoek naar het gebruik van Plenadren (in ontwikkeling).

Kosten

Een terugbetaalregeling is sinds 1 april 2019 weer van kracht. Dit betekent dat patiënten de eigen bijdrage voor Plenadren online kunnen declareren. De apotheker kan dit niet voor hen doen. 

Betaling van gebruik door fabrikant

Vanaf 1-1-2019 is de regel dat mensen maximaal € 250/ jaar eigen bijdragen voor medicatie betalen. Iedere verzekerde heeft altijd een eigen risico van € 385. Daarna wordt de medicatie vergoed uit het basispakket.


Deze pagina is gemaakt onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET d.d. 20 december 2018 en aangepast op 3 september 2019.