Home » Over BijnierNET » Bestuur BijnierNET » Bestuursleden

Ad Hermus

Ad_Hermus

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“de zorg voor patiënten met een bijnierziekte op een hoger niveau komt door innovatieve samenwerking van patiënten en zorgverleners.”

Ad Hermus, voorzitter van BijnierNET en verbonden aan het Radboud Adrenal Centre (RAC) van het Radboudumc te Nijmegen.

Anton Franken

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“de zorg voor alle bijnierpatiënten verbetert met gebruik van slimme technologie.”

Anton Franken, lid van het Algemeen Bestuur van BijnierNET en werkzaam als Internist in het Isala Zwolle.

Alida Noordzij

 

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“de diagnosetijd voor alle bijnierziekten minimaal gehalveerd wordt door meer bekendheid van bijnierziekten”

Alida Noordzij, secretaris BijnierNET en winnaar van de Zeldzame Engel Award 2016.

Hedi L. Claahsen

hedi

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

 

Hedi L. Claahsen – van der Grinten, lid Algemeen Bestuur BijnierNET en kinderarts endocrinoloog en hoofd van de afdeling kinderendocrinologie van het Radboudumc Nijmegen. Daarnaast is zij voorzitter van de adviescommissie neonatale screening AGS en verbonden aan de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)

Harm Haak

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

de kennis over bijniercarcinoom toeneemt en behandelingen verfijnen.

Harm Haak, lid van het Algemeen bestuur en coördinator van het Bijnier Netwerk. Dit is een stichting met doel de zorg voor en de kennis over bijnierschorscarcinoom te verbeteren.

Mies Kerstens

MiesKerstensMet BijnierNET wil ik realiseren dat:

“de basisnorm in de zorg verbetert en realistische kwaliteitscriteria die vorm geven aan medische en psychosociale zorg en educatie.”

Mies Kerstens, lid Algemeen Bestuur BijnierNET en actief voor de Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen.

Michiel Kerstens

MNK2015Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“patiënten met een bijnierziekte een betere toekomst tegemoet gaan. Dit moeten we bereiken door het leveren van betrouwbare informatie, het behartigen van patiëntbelangen en het stimuleren van onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en therapie.”

Michiel Kerstens, lid Penningmeester/ lid Algemeen bestuur BijnierNET, werkzaam als internist-endocrinoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen  en coördinator van het Bijniercentrum UMCG.

Thamara Osinga

Pasfoto 3

Met BijnierNET wil ik realiseren dat:

“dat zowel artsen als patiënten duidelijke informatie kunnen vinden over bijnierziekten en dat BijnierNET een platform wordt waar zij elkaar kunnen vinden voor vragen en overleg”

Thamara Osinga, lid Algemeen Bestuur BijnierNET en is per 1 oktober 2016 werkzaam als arts-assistent in opleiding tot internist bij de Ziekenhuisgroep Twente en zij is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is Thamara lid van het bestuur van de Jonge Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (JNVE)