Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Toelichting

In de afgelopen 2 jaar heeft BijnierNET gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. BijnierNET is een samenwerkingsverband tussen de Bijniervereniging NVACP en de zorgverleners (artsen, verpleegkundigen) van patiënten met bijnieraandoeningen.
BijnierNET is van mening dat iedere patiënt in Nederland met een bijnieraandoening moet kunnen rekenen op zorg van hoge kwaliteit. Hierbij spelen kwaliteitsstandaarden een uiterst belangrijke rol.
Derhalve heeft BijnierNET het initiatief genomen om een kwaliteitsstandaard te ontwikkelen voor zorg bij volwassen patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie, het syndroom van Cushing, het adrenogenitaal syndroom, primair hyperaldosteronisme en feochromocytoom in samenwerking met de patiëntenorganisaties Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofysestichting, beroepsgroepen van zorgverleners  vertegenwoordigd in de NVE, NIV en de koepel VSOP).
In de afgelopen 2 jaar is de kwaliteitsstandaard ontwikkeld met inbreng van velen en onder begeleiding van een klankbordgroep, waarin patiënten en zorgverleners (internist-endocrinologen en verpleegkundigen) uit de UMC’s, STZ ziekenhuizen en niet-STZ ziekenhuizen.

 

<<Lees meer over de achtergrond van de concept kwaliteitsstandaard>>

Geef feedback op de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen en win geen iPad, maar verbeter wel de zorg!

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden wordt aan betrokkenen gevraagd feedback te leveren. Het bestuur van BijnierNET nodigt u van harte uit te reageren. U heeft tot zondag 12 februari de tijd de teksten te lezen en van feedback te voorzien. 

De gehele Kwaliteitsstandaard (pdf) vindt u hieronder met pagina/alineanummer. De kwaliteitsstandaard is opgebouwd uit meerdere modules. Deze modules vindt u via het menu hieronder. De teksten hebben geen nummering.
 

Deze modules zijn een concept

Uw feedback wordt erg gewaardeerd. Alle feedback wordt verzameld door ons team.
Geef uw feedback

 


 

Generieke modules