Home » Zorg voor opgroeiende kinderen met een bijnieraandoening – Transitie » Transitiezorg voor jongeren en jong volwassenen met bijnierschorsinsufficiëntie – Kwaliteitsmodule

In het kort

 • Chronische ziekten bij jongeren komen veel voor.
 • Kinderen met bijnierschorsinsufficiëntie krijgen zorg door een bijnierteam van de kinderafdeling.
 • Bij een transitierijpheid van 18 jaar wordt de zorg overgedragen naar de volwassenenafdeling.
 • Deze overgang vergt voorbereiding van de zorgverleners en van de jongere en de ouders.
 • Voorbereidingen gaan over:
  • vergroten van kennis
  • zelfmanagement door de jongere
  • de rol van ouders/mantelzorgers
  • maatschappelijke participatie van de jongere
  • zorgorganisatie, die aansluit bij de jongere.
 • Aan de hand van indicatoren is het succes van transities te meten.

Kwaliteitsmodule transitiezorg voor jongeren en jongvolwassenen met bijnierschorsinsufficientie

Colofon en financiële bijdragen

Uitgave

Stichting BijnierNET
Fazantpad 3
3766 JH SOEST

info@bijniernet.nl

www.bijniernet.nl

www.adrenal.eu

December 2020

Tekst

Hedi Claahsen,

Jacqueline Neijenhuis,

Alida Noordzij

Vormgeving

Klaver4reclame, ‘t Harde

Financiele bijdragen

De Module Transitiezorg is financieel mede mogelijk gemaakt door de Stichting Dioraphte en de Bijniervereniging NVACP.