Home » Zorg voor opgroeiende kinderen met een bijnieraandoening – Transitie » Zorgpad Transitie

Zorgpad Transitie

In het kort

  • Het zorgpad is een handvat voor de jongere, de ouders, de arts en de verpleegkundig specialist.
  • Het helpt in stapjes meer te begrijpen van bijnierschorsinsuffuciëntie.
  • Help vaker zelf beslissingen te nemen die met de ziekte te maken hebben.  
  • Vind eenvoudig online informatie.
  • Vink af waar je genoeg van weet. 
  • Laat zien aan de arts of verpleegkundig specialist wat je gedaan hebt. 
  • De overgang naar de volwassenenafdeling gebeurt vaak rond de 18 jaar en zeker wanneer de jongere daar klaar voor is.
  • Dit heet transitierijpheid.
  • Download het zorgpad op je mobiel of tablet.

Zorgpad en kwaliteitsmodule

Het zorgpad hoort bij de Kwaliteitsmodule transitiezorg voor jongeren en jongvolwassenen met bijnierschorsinsufficiëntie.