Home » Educatie

BijnierNET stimuleert het gebruik van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen langs uiteenlopende routes. Voor de implementatie van deze standaard kunnen patiënten, hun naasten, verpleegkundigen en artsen geschoold, getraind en/of worden voorgelicht. 

  • Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is een training beschikbaar om de kennis over bijnierschorsinsufficiëntie op te frissen. De training bestaat uit een e-learning en een trainingsdag. Lees meer.
  • Patiënten en hun naasten kunnen regionale patiëntendagen bezoeken, mede georganiseerd door de Bijniervereniging NVACP en de ziekenhuizen.

Alle bijeenkomsten worden geëvalueerd.