Home » Educatie

Educatie

BijnierNET stimuleert het gebruik van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen langs uiteenlopende routes. Voor de implementatie van deze standaard kunnen patiënten, hun naasten, verpleegkundigen en artsen geschoold, getraind en/of worden voorgelicht. Daarnaast ondersteunt BijnierNET bij de organisatie van activiteiten voor zorgverleners en patiënten.

Training met e-learning

Alle bijeenkomsten worden geëvalueerd.

Cursussen

  • Het Erfocentrum heeft (online) cursussen ontwikkeld voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen om de diagnostiek van zeldzame erfelijke aandoeningen te verbeteren. De cursussen zijn geaccrediteerd. De cursussen staan op de website Huisarts & Genetica.