Home » Educatie

BijnierNET stimuleert het gebruik van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen langs uiteenlopende routes. Voor de implementatie van deze standaard kunnen patiënten, hun naasten, verpleegkundigen en artsen geschoold, getraind en/of worden voorgelicht. 

  • Voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten is een training beschikbaar om de kennis over bijnierschorsinsufficiëntie op te frissen. De training bestaat uit een e-learning en een trainingsdag. Lees meer.
  • Patiënten en hun naasten kunnen regionale patiëntendagen bezoeken, mede georganiseerd door de Bijniervereniging NVACP en de ziekenhuizen.

Alle bijeenkomsten worden geëvalueerd. 

  • Het Erfocentrum heeft (online) cursussen ontwikkeld voor huisartsen, kinderartsen en jeugdartsen om de diagnostiek van zeldzame erfelijke aandoeningen te verbeteren. De cursussen zijn geaccrediteerd. De cursussen staan op de website Huisarts & Genetica