Home » Over BijnierNET » Jaarverslagen

Stichting BijnierNET rapporteert jaarlijks over de activiteiten die over het algemeen in samenwerking met andere organisaties worden uitgevoerd. De voortgang op de drie doelen die BijnierNET nastreeft wordt beschreven. De drie doelen zijn:

  • Verbetering van de kwaliteit van de (chronische) specialistische zorg
  • Verbeterde diagnosestelling
  • Verbeterde zorg tijdens acute situaties