Home » Over BijnierNET » Veelgestelde vragen

Wat is BijnierNET?

BijnierNET is uniek! BijnierNET verbindt patiënten, mantelzorgers en hulpverleners die te maken hebben met bijnieraandoening. BijnierNET biedt een platform voor uitwisseling van informatie, samenwerking en nieuwe ideeën.BijnierNET ontwikkelt samen met zorgverleners en patiënten producten die helpen de zorg voor mensen met een bijnieraandoening te verbeteren.

Wie zitten er achter BijnierNET?

BijnierNET heeft een dagelijks bestuur (3 leden) en een algemeen bestuur (11 leden). Kijk hier voor meer informatie.

Welke medische centra zijn betrokken bij BijnierNET?

Acht universitair medische centra en een aantal geïnteresseerde topklinische opleidingscentra. Onderaan de homepage treft u een overzicht aan.

Voor wie werkt BijnierNET?

Voor zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een (mogelijke) bijnieraandoening en mensen met een bijnieraandoening en hun naasten.

Wie heeft BijnierNET opgericht?

BijnierNET is opgericht op initiatief van het Bijnierfonds mede op verzoek van de Bijniervereniging NVACP.

Hoe wordt BijnierNET gefinancierd?

Voor de activiteiten van BijnierNET worden bij fondsen en sponsoren bijdragen gevraagd bijvoorbeeld in de vorm van projectplannen en/of projectfinanciering.

Met welke vragen kan ik niet bij BijnierNET terecht?

Vragen over de persoonlijke situatie. Patiënten die vragen hebben over de bijnierziekte kunnen deze primair stellen bij hun behandelaar, specialist een endocrinoloog of endocrinologie-verpleegkundige. Mocht u geen antwoord krijgen of u weet niet waar u met uw vraag heen kunt, is de Bijniervereniging NVACP bereikbaar om u te helpen. Het telefoonnummer is: 0800-6822765.

Is BijnierNET een vereniging?

Nee, BijnierNET is een stichting met een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Kan ik lid worden van BijnierNET?

Nee, als u patient bent kunt u lid worden van de Bijniervereniging NVACP. Medische disciplines hebben een eigen beroepsvereniging.

Hoe kan ik de Bijniervereniging NVACP vinden?

Ga naar www.nvacp.nl

Vervangt BijnierNET de patiëntenvereniging?

Nee, want BijnierNET legt de verbinding tussen patiënten, mantelzorgers en hulpverleners. De Bijniervereniging NVACP is een vereniging voor en door mensen met een bijnieraandoening. <<lees meer>>

Waar richt BijnierNET zich op?

BijnierNET is opgericht om primair te werken aan de volgende verbeterpunten in de zorg:

–                  Diagnosestelling (tijdig, adequaat, doelgericht)

–                  Acute situaties (triage, spuitvaardigheden, mantelzorg(ers))

–                  Kwaliteit van de specialistische chronische zorg (co-management, zorgprotocollen).