Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen » Primair hyperaldosteronisme

Informatiebrochure Vernieuwde

versie dec 20

Wat is primair hyperaldosteronisme?

Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt. Het hormoon aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam. Bij een te hoog gehalte aan aldosteron kan er een verhoogde bloeddruk en een laag gehalte aan kaliumzout in het lichaam ontstaan.

Extra artikelen

Bijcon-pr-hyp-download

 

Meer informatie over bijnierschorsinsufficiëntie

 Belangrijk  Literatuur  Wat is PHA?

 

     
 
Onderzoek screening  Diagnostiek