Home » Basisteksten over bijnieraandoeningen » Primair hyperaldosteronisme

Wat is primair hyperaldosteronisme?

Bij een primair hyperaldosteronisme wordt er in de bijnieren teveel van het hormoon aldosteron gemaakt. Het hormoon aldosteron heeft invloed op de water- en zouthuishouding in het lichaam. Bij een te hoog gehalte aan aldosteron kan er een verhoogde bloeddruk en een laag gehalte aan kaliumzout in het lichaam ontstaan.

Extra artikelen

Bijcon-pr-hyp-download

 

Meer informatie over primair hyperaldosteronisme

 Belangrijk  Literatuur  Wat is PHA?