Home » Animaties

Animaties

De animaties helpen patiënten bij het begrijpen van hun bijnieraandoening. Bijnieraandoeningen zijn complexe ziekten en ook moeilijk uit te leggen. Deze animaties maken dit eenvoudiger. 

Animaties helpen ook de internist-endocrinoloog bij de patiëntenvoorlichting. Tijdens een consult kan de internist-endocrinoloog vragen of de animatie is bekeken en is begrepen.

De animaties zijn de herkennen aan het icoon dat links is afgebeeld. Na gelang het type bijnieraandoening heeft het icoon een andere kleur.

BijnierNET presenteert animaties over bijnieraandoeningen. Animaties in andere talen dan het Nederlands, staan op www.adrenals.eu/video.

Introductie

Vreemde talen

Zoek de animatie met behulp van dit overzicht. Animaties zijn in verschillende talen beschikbaar. U komt op een andere webpagina, waar u uw keuze kunt exact kunt maken. De animaties staan op Youtube. U kunt ook uw keuze maken aan de hand van onderstaande lijst.

Overzicht van de animaties

Alle video's