Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Overzicht top 15 knelpunten

Primair hyperaldosteronisme

Op basis van vastgestelde knelpunten worden twee kwaliteitsmodules voor de behandeling van mensen met primair hyperaldosteronisme geschreven. Deze twee modules gaan over de uniforme uitvoering van beeldvormend onderzoek en AVS.

De knelpunten zijn geïnventariseerd door bestudering van (informatie)bronnen, zoals daar zijn:

 • Literatuuronderzoek en verzameling van richtlijncommentaren uit het veld (2015)
 • Onderzoek van digitaal forum van de Bijniervereniging NVACP

Daarna zijn zorgverleners en patienten en naasten gevraagd naar de voor hen belangrijkste knelpunten. 

Dit heeft geresulteerd in onderstaande lijst van 15 knelpunten in de zorg voor mensen met primair hyperaldosteronisme (PHA) . 

Knelpunten in de zorg

 

 • Ontbreken van een centrale zorgverlener
 • Gebrek aan kennis aandoening heeft tot gezondheidsproblemen geleid
 • Diagnostische vertraging
 • Problemen in de organisatie van de zorg
 • Zorgverleners werken onvoldoende samen
 • Onvoldoende uitwisseling van informatie tussen zorgverleners
 • Resterende klachten ondanks behandeling
 • Er is alleen aandacht voor medische zaken
 • Onvoldoende aandacht voor gevolgen van de aandoening voor partner/familieleden
 • Ontbreken van een zorgplan
 • Onvoldoende ervaring met interpretatie aldosteron renine ratio
 • Wijze van uitvoering van de aldosteron/renine ratio bepaling
 • Gebrek aan harmonisatie uitvoering beeldvorming
 • Gebrek aan harmonisatie avs
 • Gebrek aan harmonisatie aldosteron, renine en renine activiteit in Nederland

Toelichting voor gebruik

Deze knelpunten zijn bepaald voor het schrijven van de kwaliteitsmodules. Het betekent dat voor de meeste zorgverleners en de meeste patienten dit de belangrijkste knelpunten zijn. De knelpunten beschrijven de grote gemene deler. Iedere individuele situatie kan anders zijn; u kunt als patient andere knelpunten ervaren. Bespreek uw ervaren knelpunten altijd met uw arts of specialistisch verpleegkundige.