Home » Digitale zorg – Themapagina

Digitale zorg of eHealth

Over digitale zorg of eHealth wordt veel geschreven. Het betreft vormen van preventie of zorg waarbij ICT wordt ingezet. De ontwikkelingen gaan hard; er komen steeds nieuwe methoden bij en dat wat inmiddels in gebruik is vernieuwt ook weer snel. 
Ook BijnierNET is actief op het terrein van digitale zorg bijvoorbeeld met het ontwikkelen van een app.

 

Anton Franken Jacqueline Neijenhuis

 

Bijnier app

Bijnier app is in eerste versie gelanceerd tijdens het medisch congres van de Bijniervereniging NVACP op 10 juni 2017. Meer informatie over de app vindt u op een aparte webpagina. 

Digitale zorg

 

 

 

De
Patiëntenfederatie Nederland
heeft uitgebreide informatie ontwikkeld over digitale zorg.

Wilt u kennisnemen van andere voorbeelden van eHealth? Bezoek eens het youtube-kanaal: “Oh is dat eHealth!”

 

 


 

 

 

Presentatie BijnierNET op 21 mei 2017

(gebruik het mailadres coor@bijniernet.nl om in te loggen.)

Persoonlijk gezondheidsdossier

De Patiëntenfederatie Nederland werkt met veel organisaties samen aan een goede infrastructuur om het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) mogelijk te maken. Iedere inwoner zou een PGD moeten kunnen gebruiken. Wellicht zijn er ook mensen met een bijnierziekte die in de toekomst graag een PGD willen inzetten. Dat moet dan wel mogelijk zijn! Daarom overlegt BijnierNET met de Patiëntenfederatie Nederland om te zorgen dat die mogelijkheid er is. BijnierNET heeft een signalement opgesteld in augustus 2015 en dat gestuurd naar de Patiëntenfederatie Nederland.

BijnierNET heeft in 2015 een mondelinge toelichting gegeven op dit signalement aan Marcel Heldoorn. Hij gaf aan de signalen waardevol te vinden, omdat daarmee duidelijk wordt dat er diversiteit is in de behoeften van patiënten. We hebben speciaal aandacht gevraagd voor de keuzevrijheid voor patiënten om mee te doen (of niet), trainingsfaciliteiten bij de invoering van het PGD en soms wel/soms niet een PGD kunnen bijhouden, afhankelijk van de conditie. BijnierNET vindt dit belangrijke uitgangspunten omdat de eerste voorzichtige schreden worden gezet richting digitale zorg.

 

In het boekje “Persoonlijk gezondheidsdossier, verhalen uit de praktijk” zijn ervaringen van patiënten opgeschreven. Persoonlijk gezondheidsdossier kaft boekje

Meer informatie over het PGD is te vinden op PGDkader2020.nl.

eHealth monitor

De eHealth-monitor is een terugkerend jaarlijks onderzoek dat de beschikbaarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door patiënten en zorgverleners volgt.

Het NIVEL,  (het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Nictiz voeren dit onderzoek uit. 

De eHealth monitor verschijnt jaarlijks. 

Nieuwe ontwikkelingen

MedMij zorgt er voor dat iedereen in een veilige omgeving gezondheidsgegevens van allerlei bronnen kan verzamelen of gebruiken.

Bekijk de animatie of lees een blog.

Digitale gegevensuitwisseling

Tijdens een behandeling heeft u vaak met meerdere zorgverleners te maken. Zij werken bij voorkeur met een volledig patiëntendossier waarin de laatste medische gegevens verwerkt zijn. Daarom wisselen zij digitaal medische gegevens met elkaar uit. In deze folder vindt u hoe u over deze uitwisseling geïnformeerd wordt en wat het verder voor u betekent.

Wet+elektronische+verwerking+van+gegevens+20170620