Home » Digitale zorg – Themapagina » Bijnier app

Bijnier app – hét instrument voor co-management

Presentatie over BijnierNET en de Bijnier app tijdens ESE 2017 – Lissabon. 

(log in met coor@bijniernet.nl)

Doel & technische info

Met de Bijnier app wil BijnierNET realiseren dat levensreddende informatie (in diverse talen) beschikbaar is voor mensen met een bijnieraandoening, hun naasten en hulpverleners tijdens acute zorg op een smartphone, 24 uur per dag, alle dagen van de week. Voor patiënten die in het buitenland verblijven is de belangrijke informatie vertaald in zes talen. 

 

Download de Bijnier App in de Apple App Store voor iPhone en iPad:

Beschikbaar!

Functies van de Bijnier app

Voorlichting

De app biedt de gebruiker informatie over bijnieraandoeningen en over een bijniercrisis. Dit is van belang wanneer een bijniercrisis (Addisonse crisis) dreigt. De bron van deze informatie is de website van BijnierNET.

Instructie

De app geeft instructieve informatie voor mensen hoe te handelen wanneer een patient in een crisis dreigt te geraken of in erger geval niet meer aanspreekbaar is. Daarom biedt de app:

Persoonlijke gegevens

De app biedt de mogelijkheid essentiële persoonlijke gegevens vast te leggen, zoals NAW-gegevens, de diagnose en het feit dat deze persoon corticosteroiden-afhankelijk is. Daarnaast kunnen gegevens van de drie contactpersonen worden opgenomen. Eveneens is de naam van de hoofdbehandelaar zichtbaar.

Medische gegevens

Van behandelaar 

De app biedt de mogelijkheid de laatste medische gegevens uit het dossier van de medische specialist (internist – endocrinoloog) op te halen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van mijnRadboud. Spoedig wordt ook gebruik gemaakt van het Landelijk Schakelpunt.

Zelfverzamelde gegevens

Gewicht, bloeddruk, hartslag zijn tegenwoordig zelf te meten en vast te leggen. Deze gegevens kunnen in de Bijnier app worden vastgelegd en gedeeld dankzij de Healthkit van Apple.

Samenwerkingspartners

Presentatie eerste versie van de Bijnier app op 21 januari 2017

De ontwikkeling van de Bijnier app werd geïnitieerd door de Bijniervereniging NVACP.

In nauwe samenwerking met het Radboudumc zijn de mogelijkheden verder ontwikkeld.

De volgende organisaties leveren expertise om van de Bijnier app een succes te maken:

De Bijnier app is vooralsnog alleen te gebruiken voor mensen die in Nederland zorg krijgen.

In een artikel licht Johan Beun toe op welke wijze  medische gegevens, met gebruikmaking van het Landelijk Schakelpunt, beschikbaar komen voor patiënten met een bijnieraandoening.


Afbeelding van het openingsscherm van de app in dit geval in de Duitse taal.

 Wat en hoe met de Bijnier app

De huidige app is een eerste versie. Plannen zijn gereed voor de toekomst.

Zo is de wens om een Bijnier app te maken voor kinderen.

In samenwerking met het LUMC wordt een dagboek ontwikkeld.


Persbericht 26 januari 2017 Radboudumc.


Blog van Anton Franken (januari 2016) 


Presentatie tijdens Meet up – Duurzame informatiestructuur in de zorg (26 juni 2017).


Presentatie Bijnier app tijdens medisch congres Bijniervereniging NVACP.