Home » Kwaliteit van zorg – Kwaliteit van leven – Themapagina » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen » Autorisaties van de modules

Bijnierschorsinsufficiëntie


 

 

Module Uniforme stressinstructies en Module restklachten en comorbiditeit

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVvN, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Bijniervereniging NVACP
 • Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)

Adrenogenitaal syndroom

 

 

 

Module Zorg tijdens de transitieperiode en Module behandeling en follow up bij volwassenen

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVU, Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Bijniervereniging NVACP

Syndroom van Cushing


 

 

Module Restklachten en comorbiditeit Module behandeling en begeleiding in de perioperatieve periode

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVvN, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
 • Bijniervereniging NVACP
 • Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)

Primair Hyperaldosteronisme

 
 

 

Module Uniforme uitvoering beeldvormend onderzoek Module Uniforme uitvoering AVS

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVU, Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Bijniervereniging NVACP

Feochromocytoom

 

 

 

Module Beleid en begeleiding in de perioperatieve periode Module Follow up

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
 • NVU, Nederlandse Vereniging voor Urologie
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke modules van de Kwaliteitsstandaard

Generieke module Bevordering bekendheid en kennis bijnieraandoeningen

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke module Organisatie van zorg

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke module Diagnostiek

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • NVKC, Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke module Zorgagenda

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke module Medicatie op maat

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • KNMP, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Bijniervereniging NVACP

Generieke module Medicatie op maat

 • NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
 • LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen
 • NIV, Nederlandse Internisten Vereniging
 • KNMP, Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie
 • Bijniervereniging NVACP