Home » Medicatie – Themapagina » Plenadren – verdiepingsartikel » Farmacotherapeutisch rapport hydrocortison met gereguleerde afgifte (Plenadren®) – Zorginstituut Nederland

Farmacotherapeutisch rapport hydrocortison met gereguleerde afgifte (Plenadren®) bij de behandeling van bijnierschorsinsufficiëntie.

Onderdeel van de beoordeling van geneesmiddelen voor opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

GVS+rapport+hydrocortison+met+gereguleerde+afgifte+(Plenadren®)