Home » Medicatie – Themapagina » Efmody – verdiepingsartikel

Wat is Efmody?

  • Efmody® is een medicijn dat wordt gebruikt bij de behandeling van mensen met adrenogenitaal syndroom (AGS).
  • Het medicijn is bedoeld voor mensen die ouder zijn dan 12 jaar én geen of onvoldoende 21-hydroxylase enzym hebben.
  • AGS is een aandoening waarbij de aanmaak van bijnierschorshormonen is verminderd ten gevolge van het ontbrekende enzym.
  • Met het medicijn Efmody® wordt het tekort aan hydrocortison aangevuld (=suppletie).
  • Efmody® heeft een gereguleerde afgifte van hydrocortison aan het lichaam; de werking is dan 3-4 uur later.
  • Het advies is dit medicijn twee maal daags in te nemen, volgens voorschrift van de arts.
  • Advies: hoogste dosering in de avond (2 uur na maaltijd) en in de ochtend, nuchter, de rest.
  • Efmody® is verkrijgbaar in capsules met 5 of 10 mg hydrocortison.
  • Voor deze medicatie betaalt de patiënt jaarlijks een eigen bijdrage van maximaal €250/jaar/persoon, waarvoor een terugbetaalregeling is.
  • De keus voor een behandeling met Efmody® wordt gemaakt tijdens een gesprek tussen de patiënt en zijn behandelaar.

Dit is een verdiepingsartikel. Een verdiepingsartikel geeft informatie over een specifiek één onderwerp. Een verdiepingsartikel herkent u aan dit icoon.


Achtergrondinformatie

Per 1 maart 2022 wordt  nieuwe gekleurde capsules hydrocortison op de Nederlandse markt toegelaten. Het betreft het medicijn Efmody®, voorheen bekend onder de naam Chronocort®. Capsules van 5 en 10 mg zijn geregistreerd. Deze capsules worden gedeeltelijk vergoed via de ziektekostenverzekering. Er is een verplichte eigen bijdrage tot max 250 euro per persoon in 2022.


Waarom is Efmody® geschikt voor mensen met AGS?

Het enzym 21-hydroxylase is in de bijnier nodig voor het maken van hormonen. Mensen met AGS hebben teweinig van dit enzym. Hierdoor ontstaat een probleem met de aanmaak van de hormonen cortisol (stresshormoon) en aldosteron (zouthormoon) in de bijnieren.
Als er te weinig cortisol is dan produceert de hypofyse het aansturingshormoon ACTH waardoor de bijnier wordt gestimuleerd om meer cortisol te maken. Wanneer er genoeg cortisol is gaat een signaal terug naar de hypofyse en wordt minder ACTH gemaakt.

Als er door het tekort aan het enzym teweinig cortisol wordt gemaakt, blijft de hypofyse de bijnieren aanjagen door te veel ACTH maken. De bijnieren worden daardoor groter en gaan harder werken. Ze kunnen echter door het enzymprobleem maar één soort hormoon maken: mannelijke hormonen (androgenen). Hierdoor ontstaan dus veel te veel androgenen, die leiden tot klachten en problemen zowel bij mannen als bij vrouwen. De productie moet dus geremd worden en dat doet het hormoon cortisol. Mensen met AGS nemen daarvoor tabletten hydrocortison en dan remt de ACTH productie af.

In de nacht daalt de hoeveelheid cortisol in het bloed valt de rem op de androgeen-productie weg. Het medicijn Efmody®, waarbij de hydrocortisol gereguleerde wordt afgegeven aan het bloed, kan er voor zorgen dat om 4 uur ’s nachts de rem er weer op gaat en er minder androgenen worden aangemaakt. Bovendien is het niet nodig om gedurende de nacht een medicijn in te nemen, wat toch ingrijpend kan zijn voor mensen.

Het advies is om het medicijn in te nemen volgens het twee maal daags ’tandenpoets-principe’. Dus in de ochtend bij het opstaan en zo laat mogelijk bij het naar bed gaan.

Cortisol in het bloed: normaal en bij vertraagde afgifte capsules, bijv. Efmody®

De normale hoeveelheid cortisol in het bloed gedurende de dag.
De hoeveelheid cortisol bij een gereguleerde afgifte aan het bloed gedurende de dag.

Bron: Archives of Disease in Childhood 2017 102 199–205 door John Porter ea.

Artikelen

Kosten en terugbetaling

Een terugbetaalregeling is van kracht. Dit betekent dat patiënten de eigen bijdrage voor Efmody® kunnen declareren bij de Stichting Terugbetalingsregelingen (Hevo Consult). De apotheker kan dit niet voor hen doen. 

Let op: de werkwijze van declareren bij dit bedrijf is anders, dan u mogelijk gewend bent voor andere medicatie voor bijnieraandoeningen!