Home » Nieuws » Tabletten hydrocortison en fludrocortison zijn óók geregistreerd

Tabletten hydrocortison en fludrocortison zijn óók geregistreerd

BijnierNET heeft de afgelopen jaren informatie verstrekt over de inspanningen om te komen tot een continue, kwalitatieve en veilige levering van de medicijnen hydrocortison en fludrocortison. Eindelijk hebben deze inspanningen geleid tot een structurele oplossing en hoopt BijnierNET de tijd van ‘alsmaar brandjes blussen’ achter zich te laten. Ace Pharmaceuticals heeft op 17 en op 30 maart 2020 officieel te horen gekregen van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen dat de medicijnen hydrocortison (in verschillende doseringen) en fludrocortison zijn geregistreerd. Dit betekent dat na een overgangsperiode van enige maanden alleen deze medicatie wordt verstrekt door de apotheek.

Doorgeleverde bereiding

Mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een hypofyse-probleem, krijgen hydrocortison en vaak ook fludrocortison voorgeschreven omdat zij zelf geen cortisol en vaak geen aldosteron aanmaken. De behandeling bestaat uit het gebruik van genoemde medicijnen met lage doseringen. Deze medicijnen zijn niet opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem, behalve de tablet van 20 mg. Dat was te beperkt om het lichaamseigen ritme goed na te kunnen bootsen. Fabrikanten hebben daarom jarenlang aanvullende medicatie geproduceerd als doorgeleverde bereiding (zie overzicht). Het feit is dat de er regelmatig productie- of leveringsproblemen waren, met alle nare ervaringen aan de balie van de apotheek tot gevolg. Zie de Dossiers op de website.

Tabletten : hoe donkerder de kleur des te hoger de dosering. Tabletten met 1, 5 en 10 mg hydrocortison

Geluk bij een ongeluk

Het is BijnierNET gelukt om een fabrikant in Nederland te vinden die wilde investeren in de registratie en productie van hydrocortison en fludrocortison, met Europese grondstoffen en met de afgesproken kleuren per dosering. De gecoate en gekleurde tabletten hydrocortison zijn in de sterkten van 1, 5 en 10 mg geregistreerd. Ook is een combinatiestrip geregistreerd bestaande uit gekleurde tabletten van 10-5-5 mg. Hierdoor past de inname van de tabletten bij het vaak voorkomende voorschrift van de behandelend arts. De fludrocortison van 62,5 µg (microgram) is ook geregistreerd waarmee continuïteit van beschikbaarheid van levensreddende substitutie-medicatie is gegarandeerd.

De geneesmiddelenmarkt is in beweging. Nederland hanteert het geneesmiddelenvergoedingensysteem waarin is vastgelegd hoeveel de patiënt/verzekerde vergoed krijgt van de zorgverzekeraar voor bepaalde medicatie. Dit systeem dateert uit de jaren 90 inclusief het niveau van de vergoedingen. Fabrikanten kunnen anno 2020 moeizaam medicijnen op een veilige manier produceren voor de destijds vastgestelde bedragen. Het is mede daarom nog niet bekend wat de prijs wordt van de nieuwe medicijnen. BijnierNET overlegt momenteel met alle partijen over een compensatie voor de patiënten.

Het bestuur van BijnierNET is heel content met het bereikte resultaat en zet zich volledig in om te zorgen dat patiënten niet te zeer financiële nadelen ervaren.

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode. Dat betekent dat andere doorleverende bereidingsapotheken reeds bestaande voorraden mogen uitleveren aan apotheken. In de tussentijd moet ook de fabrikant van de geregistreerde nieuwe medicijnen zich voorbereiden op de nieuwe situatie met nieuwe verpakkingen en nieuwe productie van de tabletten.

De tabletten hydrocortison van 2 mg en 3 mg zijn waarschijnlijk niet meer als doorgeleverde bereidingen beschikbaar, na deze overgangsperiode. We gaan er op dit moment vanuit dat de tablet van 1 mg voorlopig een geschikt alternatief is door 2 of 3 van deze tabletten in te nemen. Ook hierover is BijnierNET nog in overleg en wij informeren u later verder.

Melden

Ervaart u (patiënt, apotheker, voorschrijver) problemen bij de aflevering van hydrocortison of fludrocortison en u wenst hulp of uitleg, zend dan bijgaand invulformulier. Alleen wanneer u alle benodigde gegevens invult kunnen wij u helpen.

Er zijn voorjaar 2020 voor hydrocortison of fludrocortison geen tekorten!

Overzicht gangbare hydrocortison-tabletten (stand juni 2020).