Home » kwaliteitsstandaard

Categorie: kwaliteitsstandaard

Kwaliteitsstandaard voor zeldzame bijnieraandoeningen geregistreerd

Inleiding Zorgverleners, patiënten en naasten hebben ruim twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een Kwaliteitsstandaard voor bijnieraandoeningen. Het is bijzonder dat voor een zeldzame aandoening het gehele ontwikkelingsproces voor een kwaliteitsstandaard werd doorlopen om uiteindelijk te resulteren in de opname in het Register van het Zorginstituut Nederland. Op 4 september 2018 was dit eindelijk …

Lees meer

Regionale bijeenkomst: Wat is goede kwaliteit van zorg voor mensen met een bijnieraandoening?

Op zaterdag 9 juni 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd met de titel “Wat is goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening”. Belangstellenden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. Dr. M.N. Kerstens, internist-endocrinoloog, informeert u over de nieuwste inzichten over de bijnieraandoeningen. Mevrouw A. Noordzij, secretaris bestuur BijnierNET, bespreekt de kwaliteit van zorg voor mensen met een bijnieraandoening …

Lees meer

Stresschema hydrocortison

Stressschema voor gebruikers van hydrocrotison   Dit stressschema voor gebruikers van hydrocortison is opgenomen in de Folder Stressinstructies en gepubliceerd op BijnierNET in april 2018 onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.

Lees meer

Stressschema prednis(ol)on

Stressschema voor gebruikers van prednis(ol)on   Dit stressschema voor gebruikers van prednis(ol)on is opgenomen in de Folder Stressinstructies gepubliceerd op BijnierNET in april 2018 onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.

Lees meer

Stressschema dexamethason

Stressschema voor gebruikers van dexamethason   Dit stressschema voor gebruikers van dexamethason is opgenomen in de Folder stressinstructies gepubliceerd op BijnierNET in april 2018 onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.

Lees meer

Stressschema cortison-acetaat

Stressschema voor gebruikers van cortison-acetaat Dit stressschema voor gebruikers van hydrocortison is onderdeel van de folder Stressinstructies is gepubliceerd op BijnierNET in april 2018 onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.

Lees meer

Autorisaties van de modules

Bijnierschorsinsufficiëntie     Module Uniforme stressinstructies en Module restklachten en comorbiditeit NVE, Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie LWEV, Landelijke Werkgroep Endocrinologie Verpleegkundigen NIV, Nederlandse Internisten Vereniging NVVH, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde NVvN, Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie Bijniervereniging NVACP Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS) Adrenogenitaal syndroom       Module Zorg tijdens de transitieperiode en Module behandeling en …

Lees meer

Samenvatting Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Samenvatting Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen worden de knelpunten, die voort zijn gekomen uit de knelpuntenanalyse onder zorgvragers en zorgverleners, met behulp van uitgangs- en deelvragen in verschillende ziektespecifieke en generieke (ziekte- overstijgende) modules uitgewerkt. In de ziektespecifieke modules worden knelpunten uitgewerkt behorende bij één specifieke bijnieraandoening. In de generieke modules worden knelpunten uitgewerkt die …

Lees meer

Cursusdag verpleegkundigen over bijnierschorsinsufficiëntie en stressinstructie

Cursusdag verpleegkundigen over bijnierschorsinsufficiëntie en stressinstructie Nijmegen – Wendy Metsaars Iedere dag is weer anders. Ik kijk graag naar wat er op mijn pad komt! Op naar een nieuwe uitdaging. Zo kwam er een mail; wil je misschien een blog schrijven? Vervolgens een volgende mail over een cursus; de organisator schreef: “toen dacht ik wat …

Lees meer

Kwaliteitsmodule Bijnierschorscarcinoom ontbreekt

Over de diagnostiek en behandeling van bijnierschorscarcinoom is vooralsnog geen ziektespecifieke module geschreven. De aard van de aandoening maakt dat een andere aanpak nodig is, bijvoorbeeld omdat er andere expertises bij betrokken moeten worden. Daarvoor is samenwerking met het Bijniernetwerk (www.bijniernetwerk.nl) voorzien. De wens is om in de toekomst samen met het Bijniernetwerk een kwaliteitsmodule voor …

Lees meer

Zorgagenda Feochromocytoom

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor feochromocytoom. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra …

Lees meer

Zorgagenda Syndroom van Cushing

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor het syndroom van Cushing. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in …

Lees meer

Zorgagenda Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor Adrenogenitaal syndroom op volwassen leeftijd. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult …

Lees meer

Zorgagenda bijnierschorsinsufficiëntie

In deze bijlage van de Generieke module Zorgagenda wordt een voorbeeld gegeven voor bijnierschorsinsufficiëntie. De zorgagenda is bedoeld als hulpmiddel bij de voorbereiding van het consult door zowel de patiënt als de zorgverlener. Patiënten kunnen tijdens de voorbereiding op elk consult in de zorgagenda aangeven aan welk onderdeel ze bij het consult in het ziekenhuis extra …

Lees meer

“ICF-model”

“Het ICF-model” International Classification of Functioning, Disability and Health (RIVM, 2002; WHO, 2001) De ICF wordt gebruikt om het menselijk functioneren te beschrijven vanuit drie verschillende perspectieven: Het perspectief van het menselijk organisme Het perspectief van het menselijk handelen Het perspectief van de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven De ICF onderscheidt verschillende domeinen: …

Lees meer

Stressinstructies bij poliklinische ingrepen en operaties: bijlage 10

Glucocorticoïdstressschema bij ingreep, procedure of operatie in het ziekenhuis   In pdf formaat Ingreep, procedure, operatie   Advies Poliklinische ingreep of procedure, zonder algehele anesthesie Bijvoorbeeld:Punctie of biopt, behandeling bij kaakchirurg Endoscopie (m.u.v. coloscopie) 1 uur voor de ingreep: 10-20 mg hydrocortison oraal extra. Na de ingreep: op geleide van (te verwachten) (pijn-)klachten dosering hydrocortison aanpassen (bijvoorbeeld …

Lees meer

Gebruikte zoektermen: bijlage 4

Inleiding De aanbevelingen en onderbouwing in deze kwaliteitsstandaard zijn voor zover mogelijk gebaseerd op evidence uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek. Relevante artikelen werden gezocht door het uitvoeren van uitgebreide systematische zoekacties voor de vijf bijnieraandoeningen. Er werd gezocht in de Cochrane database, Medline, Pubmed en Embase van januari 1990 tot januari 2016. Voor de uitgangsvragen werd …

Lees meer

Overzicht klankbordgroep en experts: bijlage 3

Inleiding In 2015 en 2016 is een landelijke werkgroep bijeengekomen om uniforme stressinstructies te ontwikkelen voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie in Nederland en voor bespreking van de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. Deze klankboardgroep bestond uit bestuursleden van Bijniervereniging NVACP, de Nederlandse Hypofyse Stichting, verpleegkundig specialisten, internist-endocrinologen en medewerkers van BijnierNET. Vooraf aan de bijeenkomsten werd relevante literatuur bestudeerd. …

Lees meer

Overzicht van uitgangs- en deelvragen: bijlage 2

Bijnierschorsinsufficiëntie Module Uniforme stressinstructies Uitgangsvraag: Welke maatregelen dienen getroffen te worden zodat de patiënt met bijnierschorsinsufficiëntie, direct na diagnosestelling, voor ontslag uit (klinische patiënt) of verlaten van (poliklinische patiënt) het ziekenhuis standaard een uniforme stressinstructie krijgt en welke maatregelen dienen getroffen te worden om de verworven kennis en vaardigheden van de patiënt en zijn naaste(n) …

Lees meer

Samenvatting knelpuntenanalyse en overzicht modules: Bijlage 1

In deze bijlage 1 van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen wordt een samenvatting gegeven van de werkwijze en conclusies van de knelpuntenanalyse per bijnieraandoening. Tot slot wordt ook een overzicht gegeven van de ziektespecifieke en generieke modules. De uitgebreide knelpuntenanalyse, zwaarteanalyse, conclusies per aandoening en de (sub)uitgangsvragen zijn beschikbaar voor bestudering via de website van BijnierNET (www.bijniernet.nl). …

Lees meer

Inleiding kwaliteitsstandaard

3. Inleiding 3.1 Doel kwaliteitsstandaard Het doel van de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is het beschrijven van goede zorg en het verbeteren en borgen van de juiste kwaliteit van zorg voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie, het adrenogenitaal syndroom, het syndroom van Cushing, primair hyperaldosteronisme en feochromocytoom in heel Nederland. Hierbij is het wenselijk om in Nederland te streven …

Lees meer

Arbeidsparticipatie: generieke module

5.6.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Arbeidsparticipatie van mensen met een bijnieraandoening”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, Lectoraat Arbeid & Gezondheid, de NIV en NVE (incl. LWEV). Arbeidsparticipatie: Generieke module 5.6.2. Module Arbeidsparticipatie van mensen met een bijnieraandoening De …

Lees meer

Medicatie op maat: generieke module

5.5.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Medicatie op maat”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, de NIV en NVE (incl. LWEV). Medicatie op maat: generieke module 5.5.2. Module Medicatie op maat Bij de zorg voor patiënten met (chronische) bijnieraandoeningen speelt …

Lees meer

Diagnostiek: generieke module

5.3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Diagnostiek”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, de NIV en NVE (incl. LWEV). Diagnostiek: generieke module 5.3.2. Module Diagnostiek Het meten van hormoonconcentraties, basaal of tijdens een dynamische (functie) test, speelt een essentiële rol …

Lees meer

Zorgagenda: generieke module

5.4.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Zorgagenda”. Zorggebruikers hebben in de knelpuntenanalyse aangegeven dat ze meer met hun zorgverlener willen meedenken over onderzoek en behandeling. Idealiter wordt door zorggebruiker en zorgverlener samen een individueel behandelplan opgesteld . Dit kost echter zeer veel tijd en is in de praktijk niet …

Lees meer

Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen: generieke module

5.2.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, NIV en NVE (incl. LWEV). Organisatie van zorg voor bijnieraandoeningen: Generieke module  5.2.2. Module Organisatie van zorg De zorg voor patiënten met bijnieraandoeningen …

Lees meer

Bevordering van bekendheid en kennis van bijnieraandoeningen: generieke module

5.1.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van de module “Bevordering van bekendheid en kennis bijnieraandoeningen”. Deze beschrijving is tot stand gekomen in samenwerking met de volgende partijen: Bijniervereniging NVACP, BijnierNET, NIV, NVE (incl. LWEV) en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties. Bevordering van bekendheid en kennis bijnieraandoeningen: Generieke module 5.1.2. Module Bevordering …

Lees meer