Home » Nieuws » Vijf jaar werk in één oogopslag – BijnierNET

Vijf jaar werk in één oogopslag – BijnierNET

“Met vereende krachten”

………..vrijwilligers, patiënten, partners, ouders, verpleegkundigen, internist-endocrinologen, kinderarts-endocrinologen, apothekers, onderzoekers en farmaceuten………

……..procesbegeleiders en deskundigen op het gebied van de automatisering, het ontwikkelen van websites en het opmaken van content en documenten………..

hebben samen veel werk verzet om de zorg voor mensen met een bijnieraandoening te verbeteren.

De resultaten staan in een oogopslag in onderstaande schema of lees het verslag over vijf jaar na de registratie van de kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. 

20210826 kwaliteitsstandaard bijnieraandoeningen