Home » Dossier » Dossier: cortisonacetaat

Dossier: cortisonacetaat (cortison-acetaat)

vrijdag 18 januari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 15 februari 2022 wederom een tekort van tabletten cortisonacetaat 5 mg en 25 mg tabletten, in tegenstelling tot het voorgaande bericht.

Beschikbaarheid:

  • tabletten 5 mg ⇒ week 9 2022
  • tabletten 25 mg ⇒ 2e kwartaal 2022 (april – juni 2022)

BijnierNET heeft in de afgelopen maand geen signalen ontvangen over ontstane problemen t.g.v. het tekort van deze medicatie.

Schermafdruk d.d. 18 februari 2022 website Farmanco.

 


woensdag 19 januari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 18 januari 2022 nieuwe informatie over de beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg. Deze zijn weer beschikbaar.

De beschikbaarheid van de 25 mg tabletten cortisonacetaat is ingeschat op het tweede kwartaal van 2022.

De ontwikkelingen blijven we op de voet volgen.

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


woensdag 5 januari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 3 januari 2021 nieuwe informatie over de beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg en 25 mg.

BijnierNET is in overleg om te zoeken naar een oplossing.

Het advies aan mensen die cortisonacetaat gebruiken is het volgende:

  • neem met uw behandelend arts contact op wanneer u nieuwe medicatie nodig heeft. Er zijn alternatieven.
  • bespreek met uw behandelaar en/of apotheker wat het betekent om van medicatie te wisselen. Zie daarvoor het artikel over medicatie-wisseling bij substitutie-therapie. 
  • om zicht te krijgen op de hoeveelheid patiënten die in de problemen (zijn) (ge)komen, vroegen wij hen een korte vragenlijst in te vullen (max 3 minuten).
    << vragenlijst gesloten per 25/01/2022 >>

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


donderdag 2 december 2021

De website van Farmaco meldt sinds 30 november 2021 dat er ook een tekort is van de tabletten van 5mg cortisonacetaat Teva van Pharmachemie Bv. Het tekort wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgelost is de verwachting.

Het advies van BijnierNET wordt bijgesteld: neem met uw behandelend arts contact op wanneer u nieuwe medicatie nodig heeft.


vrijdag 26 november 2021

De website Farmanco meldt leveringsproblemen van het medicijn cortisonacetaat Teva 25 mg. Farmaco heeft contact gehad met Pharmachemie B.V. en het probleem van levering lijkt al enige tijd te bestaan. Volgens de website van Farmanco zou het medicijn cortisonacetaat Teva 5 mg nog wel leverbaar te zijn.

Uit de GIPdatabank van het Zorginstituut Nederland blijkt dat ongeveer 775 mensen deze medicatie gebruiken. Een deel van deze groep mensen heeft bijnierschorsinsufficiëntie.

Advies: Wanneer de 25 mg tablet niet meer geleverd kan worden, dan kan de apotheker 5 mg tabletten cortisonacetaat afleveren. Dit betekent dat de patiënt 5 tabletten moet innemen.  Bij twijfel is het advies dat patiënten contact opnemen met de behandelend internist-endocrinoloog. Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie worden geadviseerd hier niet te lang mee te wachten.

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.

Printscreen vrijdag 26 november 2021, 12:20 uur van de website van Farmanco.