Home » Dossier » Dossier: cortisonacetaat

Dossier: cortisonacetaat (cortison-acetaat)

Vrijdag 8 september 2023

De website van Farmanco meldt dat de tabletten cortison-acetaat 5 mg van Teva weer verkrijgbaar zijn. De 25 mg tabletten cortison-acetaat van Teva worden nog altijd verwacht, dit keer in oktober 2023.

Printscreen Farmanco gemaakt op 8 september 2023

woensdag 11 januari 2023

De website Farmanco meldt sinds 5 januari 2023 dat tabletten 5mg cortisonacetaat teva weer beschikbaar zijn. De 25 mg tabletten worden verwacht in maart 2023. Dit is later dan medegedeeld eind november.

Het advies voor gebruikers van dit type medicijnen blijft hetzelfde.

In overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan gewisseld worden van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.

25 mg cortisonacetaat komt overeen met 20 mg hydrocortison. Zie het overzicht van gangbare hydrocortison substitutie medicatie voor volwassenen. 

Prinscreen website Farmanco d.d. 11 januari 2023.

 


Woensdag 30 november 2022

De beschikbaarheid van de tabletten cortisonacetaat van Teva is twee weken uitgesteld naar week 50 (5 mg)  en week 52 (25 mg).

Het advies voor gebruikers van dit type medicijnen blijft hetzelfde.

In overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan gewisseld worden van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.

25 mg cortisonacetaat komt overeen met 20 mg hydrocortison. Zie het overzicht van gangbare hydrocortison substitutie medicatie voor volwassenen. 

Heeft u andere informatie ontvangen, dan hier gemeld, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl?

 


donderdag 24 november 2022

Schermafdruk website Farmanco 24 november 2022

De beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg van het merk Teva is uitgesteld naar week 48 (28 november – 5 december 2022). Dit staat vermeld op de website Farmanco.

De beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 25 mg van het merk Teva is onveranderd verwacht in week 50 (12 – 19 december 2022).

dinsdag 25 oktober 2022

De beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg van het merk Teva is uitgesteld naar week 46 (14- 21 november 2022). Dit staat vermeld op de website Farmanco.

De beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 25 mg van het merk Teva is onveranderd verwacht in week 50 (12 – 19 december 2022).

Advies

In overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan gewisseld worden van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.

25 mg cortisonacetaat komt overeen met 20 mg hydrocortison. Zie het overzicht van gangbare hydrocortison substitutie medicatie voor volwassenen. 

Heeft u andere informatie ontvangen, dan hier gemeld, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl?

 

Schermafdruk website Farmanco 25 oktober 2022

vrijdag 19 augustus 2022

De website Farmanco meldt sinds 16 augustus dat de verwachte levering van cortisonacetaat-tabletten is vervroegd naar week 50 2022.

Het advies, zoals geschreven op 27 juli 2022 blijft van kracht. 

Heeft u andere informatie ontvangen, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


vrijdag 27 juli 2022

De website Farmanco meldt sinds 5 juli 2022 dat de levering van cortison-acetaat, tabletten teva 25 mg van de fabrikant Pharmachemie B.V. is uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2023. Er zijn productie- en kwaliteitsproblemen gemeld (ZI-nr 13940031/ZI-nr 13939971). In week 35 (vanaf 29 augustus) worden naar verwachting cortisonacetaat teva tabletten van 5 mg weer geleverd aan de groothandels.

 

Schermafdruk website Farmanco d.d. 27 juli 2022

Advies

In overleg met de behandelend endocrinoloog (voorschrijver) kan gewisseld worden van medicijn. Mensen die voor een bijnieraandoening worden gesubstitueerd met cortisonacetaat kunnen meestal overgaan op hydrocortison. Echter, uitsluitend in overleg met de behandelaar.
De informatie op de website van Farmanco bij “Therapeutische alternatieven” is beperkt.

25 mg cortisonacetaat komt overeen met 20 mg hydrocortison.

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


vrijdag 18 februari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 15 februari 2022 wederom een tekort van tabletten cortisonacetaat 5 mg en 25 mg tabletten, in tegenstelling tot het voorgaande bericht.

Beschikbaarheid:

  • tabletten 5 mg ⇒ week 9 2022
  • tabletten 25 mg ⇒ 2e kwartaal 2022 (april – juni 2022)

BijnierNET heeft in de afgelopen maand geen signalen ontvangen over ontstane problemen t.g.v. het tekort van deze medicatie.

Schermafdruk d.d. 18 februari 2022 website Farmanco.

 


woensdag 19 januari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 18 januari 2022 nieuwe informatie over de beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg. Deze zijn weer beschikbaar.

De beschikbaarheid van de 25 mg tabletten cortisonacetaat is ingeschat op het tweede kwartaal van 2022.

De ontwikkelingen blijven we op de voet volgen.

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


woensdag 5 januari 2022

De website van Farmanco meldt sinds 3 januari 2021 nieuwe informatie over de beschikbaarheid van cortisonacetaat tabletten van 5 mg en 25 mg.

BijnierNET is in overleg om te zoeken naar een oplossing.

Het advies aan mensen die cortisonacetaat gebruiken is het volgende:

  • neem met uw behandelend arts contact op wanneer u nieuwe medicatie nodig heeft. Er zijn alternatieven.
  • bespreek met uw behandelaar en/of apotheker wat het betekent om van medicatie te wisselen. Zie daarvoor het artikel over medicatie-wisseling bij substitutie-therapie. 
  • om zicht te krijgen op de hoeveelheid patiënten die in de problemen (zijn) (ge)komen, vroegen wij hen een korte vragenlijst in te vullen (max 3 minuten).
    << vragenlijst gesloten per 25/01/2022 >>

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


donderdag 2 december 2021

De website van Farmaco meldt sinds 30 november 2021 dat er ook een tekort is van de tabletten van 5mg cortisonacetaat Teva van Pharmachemie Bv. Het tekort wordt in het eerste kwartaal van 2022 opgelost is de verwachting.

Het advies van BijnierNET wordt bijgesteld: neem met uw behandelend arts contact op wanneer u nieuwe medicatie nodig heeft.


vrijdag 26 november 2021

De website Farmanco meldt leveringsproblemen van het medicijn cortisonacetaat Teva 25 mg. Farmaco heeft contact gehad met Pharmachemie B.V. en het probleem van levering lijkt al enige tijd te bestaan. Volgens de website van Farmanco zou het medicijn cortisonacetaat Teva 5 mg nog wel leverbaar te zijn.

Uit de GIPdatabank van het Zorginstituut Nederland blijkt dat ongeveer 775 mensen deze medicatie gebruiken. Een deel van deze groep mensen heeft bijnierschorsinsufficiëntie.

Advies: Wanneer de 25 mg tablet niet meer geleverd kan worden, dan kan de apotheker 5 mg tabletten cortisonacetaat afleveren. Dit betekent dat de patiënt 5 tabletten moet innemen.  Bij twijfel is het advies dat patiënten contact opnemen met de behandelend internist-endocrinoloog. Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie worden geadviseerd hier niet te lang mee te wachten.

Heeft u andere informatie ontvangen , dan hierboven beschreven, wilt u dan contact opnemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.

Printscreen vrijdag 26 november 2021, 12:20 uur van de website van Farmanco.