Home » Goede Vraag » Goede vraag over afbouwen van hydrocortison na een operatie

Goede vraag over afbouwen van hydrocortison na een operatie

Vraag:

We ontvingen van een patiënt de volgende vraag: Kunt u mij uitleggen waarom een ziekenhuis een sneller afbouwschema van hydrocortison aanhoudt na een operatie en het schema van BijnierNET langzamer afbouwt? Een goede vraag!

Antwoord:

Er zijn verschillende afbouwschema’s.

Voor een goed antwoord is het verstandig onderscheid te maken tussen patiënten die een operatie t.g.v. het Syndroom van Cushing ondergaan of een operatie moeten ondergaan én afhankelijk zijn van hydrocortison.

Bij het syndroom van Cushing is het lichaam gewend geraakt aan langere tijd hoge(re) cortisolgehaltes in het bloed. Een belangrijk onderdeel van die behandeling na een operatie is de begeleiding bij het afbouwen van het gebruik van het medicijn hydrocortison en de klachten die daarbij kunnen ontstaan. In de informatiebrochure over het Syndroom van Cushing is informatie over afbouwen opgenomen.

Heeft de operatie om een andere medische reden plaats gevonden, bijvoorbeeld een operatie voor een nieuwe knie of heup, dan wordt er een ander afbouwschema gevolgd. Het lichaam is immers niet lange tijd aan een hoge cortisolgehalte in het bloed gewend geraakt. Verder maakt het uit om wat voor ingreep het gaat. Vindt de ingreep plaats onder narcose of lokale verdoving. Ook is bepalend voor het afbouwschema of het post-operatieve herstel voorspoedig is (geen complicaties) en of hydrocortison tabletten goed worden opgenomen door de darm. Zo kan een grote buikoperatie een langzamere afbouw van hydrocortison vergen, terwijl bij (jonge) patiënten zonder bijkomende aandoeningen bij vlot herstel gekozen worden voor een korter schema.

Daarnaast kan het zijn dat er sprake is van bijnierschorsinsufficiëntie die is ontstaan ten gevolge van het gebruik van medicijnen. Dit heet steroïde-geïnduceerde bijnierschorsinssuficiëntie.

Afbouwschema’s hydrocortison kunnen daarom verschillen. De behandelend arts, in samenspraak met de behandelend internist-endocrinoloog stellen gezamenlijk het passende afbouwschema vast.

Op deze website staan:

Afbouwschema na een operatie, ingreep of procedure . Dit schema is een hoofdstuk in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Afbouwen na een operatie i.v.m. het syndroom van Cushing. Uitleg is opgenomen in de informatiebrochure Syndroom van Cushing (bladzijde 21 en 22).

Afbouwen bij steroïd-geinduceerde bijnierschorsinsufficiëntie, dus vanwege een bijwerking na het gebruik van medicijnen met corticosteroïden.

  • de vraag is beantwoord met hulp van internist-endocrinoloog Henri Timmers (Radboudumc – Nijmegen).