Home » Nieuws » Minister Kuijpers stelt regels vast voor geneesmiddelenvoorraad

Minister Kuijpers stelt regels vast voor geneesmiddelenvoorraad

Geneesmiddelen zijn belangrijk voor de volksgezondheid. Mensen met een bijnieraandoening gebruiken oa. medicijnen voor substitutie. Zonder deze medicijnen is een kwaliteit van leven niet mogelijk. Voorbeelden van deze medicijnen zijn fludrocortison en hydrocortison.

De Minister van VWS stelt beleidsregels vast bijvoorbeeld over de beschikbaarheid van geneesmiddelen. Op 8 juli 2022 is in de Staatscourant een nieuwe beleidsregel gepubliceerd over de voorraden van geneesmiddelen. Deze beleidsmaatregel geeft aan hoeveel weken er voorraad moet zijn voor geneesmiddelen die uitsluitend op recept te verkrijgen zijn, zoals fludrocortison en hydrocortison. De beleidsregel gaat dus niet over medicijnen die bij de drogist worden gekocht.

De beleidsregel heeft betrekking op de producenten van medicijnen (genoemd: de vergunninghouder) en op groothandelaren.

Schermafdruk KNMP-nieuws, bladzijde 25, nummer 29/30 van 22-07-2022, jaargang 157

De beleidsregel stelt dat de vergunninghouder m.i.v. 1 januari 2023 in ieder geval zes (6) weken medicijnen voor “normaal verbruik” op voorraad heeft als reserve. Daarnaast zullen alle groothandelaren in Nederland aanvankelijk twee (2) weken medicijnen voor  “normaal verbruik” op reserve voorraad houden vanaf 1 januari 2023.  Vervolgens zal vanaf 1 juli 2023 dit minimaal vier (4) weken zijn.

De aan te houden voorraad wordt berekend op basis van de afzet van deze medicijnen in de voorgaande 12 maanden. Ook wordt gevraagd rekening te houden met seizoensgebonden verschillen in de behoefte aan medicijnen.

Dus als alles loopt zoals de Minister verwacht is er na de zomer van 2023 bij een calamiteit minimaal voor tien (10) weken medicijnen voor de patiënten beschikbaar. De Minister probeert met deze beleidsregel hinderlijke onderbrekingen in de geneesmiddelenketen te voorkomen.

Bron: Beleidsregel aanhouden geneesmiddelenvoorraden