Home » Uitgelicht » Productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder het GVS

Productie en levering van hydrocortison en fludrocortison vallen onder het GVS

Consequenties voor patiënten, internist-endocrinologen, kinderarts-endocrinologen, verpleegkundig specialisten

Registratie

Hydrocortison in lagere doseringen en bedoeld voor substitutietherapie is recent geregistreerd bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen als Acecort®. Dit geldt ook voor fludrocortison als Fludrace®. Deze registratie heeft consequenties.

Hydrocortison

Gekleurde en gecoate tabletten hydrocortison, zoals conform de afspraken geproduceerd.

De registratie van hydrocortison geldt voor de doseringen zoals die voor het merendeel van de patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie gebruikelijk zijn, te weten 1 mg, 5 mg en 10 mg. Er zijn vooralsnog geen hydrocortison tabletten van 2 en 3 mg beschikbaar omdat hiervoor nog geen registratie is verkregen door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het bestuur van BijnierNET betreurt dit.
Om tot de juiste dosis te komen moeten daarom de beschikbare sterktes van 1, 5 en 10 mg gecombineerd worden wat vooral voor kinderen kan leiden tot een toename van het aantal tabletten per innamemoment.

Fludrocortison

De registratie bij het CBG betreft voor fludrocortison de dosering van 62,5 microgram.

De behandelaar vindt de medicatie in het elektronisch voorschrijfsysteem onder Acecort® en Fludrace®.

Geen doorgeleverde bereidingen

Overzicht gangbare tabletten hydrocortison

Door deze registratie is de medicatie in de op dit moment geregistreerde doseringen 1, 5 en 10 mg én  2 en 3 mg tabletten hydrocortison niet meer beschikbaar als zogenaamde doorgeleverde bereiding van andere fabrikanten. De vergoedingsregels van het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) zijn geldend.

Goud van oud

De 20 mg hydrocortison tablet van Tiofarma is onveranderd beschikbaar voor patiënten evenals Plenadren tabletten van 5 en 20 mg. Voor patiënten die cortisonacetaat of predniso(lo)n gebruiken verandert er ook niets.

Voor de kleintjes en andere mensen

Op dit moment mogen de 2 en 3 mg hydrocortison niet worden afgeleverd volgens de regels van het GVS. Voor kinderen, jongeren en mensen met moeite met slikken is de hydrocortisondrank met bananensmaak wél af te leveren. Dit vraagt een ander recept van de behandelaar.

Hoop

Verzamelde informatie over medicatie op de themapagina

Met de registratie van Acecort® en Fludrace® hoopt het bestuur van BijnierNET dat de leveringsproblemen en problemen om de juiste gangbare dosering van hydrocortison en fludrocortison beschikbaar te hebben, tot het verleden behoren. Wel blijft BijnierNET bij de betrokken instanties het belang van de beschikbaarheid van 2 en 3 mg tabletten benadrukken.

Internisten-endocrinologen en verpleegkundig specialisten zijn op 11 augustus jl geïnformeerd over de wijzigingen. Ook voor patiënten is informatie beschikbaar op de websites van de Bijniervereniging NVACP en de Nederlandse Hypofyse Stichting.