Home » Nieuws » Informatiebrochure over het syndroom van Cushing is vernieuwd

Informatiebrochure over het syndroom van Cushing is vernieuwd

Voorkant van de informatiebrochure syndroom van Cushing

De informatiebrochure over het syndroom van Cushing is wederom vernieuwd.

De vernieuwde brochure is te vinden op de informatiepagina over het syndroom van Cushing. U vindt daar ook de animatie, een mini-docu en de infografic over het syndroom van Cushing. Deze vier producten gemaakt voor patiënten zijn een onderdeel van de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

De informatiebrochure wordt ook herzien zodat voor wie dat wenst, het (gedeeltelijk) op papier te printen is, met dank aan de Bijniervereniging NVACP. Ook is de brochure vertaald in het Engels.  Mede op verzoek van de WAPO spoedig ook in het Spaans. Binnenkort kunnen wij u er over informeren.