Home » Nieuws » Scholingsdag voor het eerst succesvol online

Scholingsdag voor het eerst succesvol online

Verpleegkundigen volgden online een training over bijnier- en hypofyse-aandoeningen

Vrijdag 23 april 2021 was het eindelijk zover. Na ruim één jaar geen face-to-face bijeenkomsten, was het eindelijk mogelijk dat de docenten in actie konden komen om een training te verzorgen aan verpleegkundigen. Ad Hermus, Pierre Zelissen, Lotte Brinkman en Judith van Eck leerden de verpleegkundigen de essentie van goede zorg voor mensen met een bijnier- of hypofyse-aandoening. De eerste reacties van de docenten én van de deelnemers zijn heel positief. Dit smaakt naar meer!

Wil je ook je kennis over bijnier- en hypofyse-aandoeningen opfrissen, schrijf je in voor de eerstvolgende cursus op 18 juni 2021. Schikt deze datum niet, laat het dan weten, zodat we kunnen proberen een ander trainingsmoment voor jou mogelijk te maken voor 1 september 2021. De cursus is geaccrediteerd. <<Aanmelden>>

Zestien verpleegkundigen namen deel aan de online studiedag op vrijdag 23 april 2021. Deze studiedag is een deel van een pakket aan studiematerialen over bijnier- en hypofyse-aandoeningen. Het pakket bestaat uit zeven e‑learnings, het naslagwerk ‘De hypofyse hapert’, toetsen en een studiedag. Er is ook accreditatie voor toegekend. Het was voor de deelnemende verpleegkundigen en de docenten even wennen dat er geen directe interactie mogelijk is zoals voorheen in een leslokaal. Dat wennen duurde maar kort, want er was veel te leren en te vragen. Zoals één van de docenten direct na de bijeenkomst mailde: “we waren niet alleen aan het zenden.”

“Echt proficiat om dit zo goed te organiseren!”
Deelnemend verpleegkundige

Uit een interview met een van de verpleegkundige blijkt dat het meerwaarde heeft om vakgenoten te horen spreken over de begeleiding van patiënten in de dagelijkse praktijk. Het helpt om direct verbeteringen te kunnen doorvoeren in je eigen werkwijzen door de bespreking van casuïstiek. Waar de studiedag ook volgens deze verpleegkundige aan bijdroeg is dat praktijkervaring in een theoretische context geplaatst konden worden. De geïnterviewde zei: “Het was alsof de puzzelstukjes op de plek vielen. Ik ben blij dat ik de training heb gevolgd.”

Meer informatie over de training.


Lees ook een verslag van een van de deelnemende verpleegkundigen.


n.b. BijnierNET heeft de deelnemers benaderd met een enquête om te bijeenkomst te evalueren. Binnenkort volgen de resultaten.

————-

In de afgelopen jaren zijn 175 verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten getraind. Het opfrissen van de kennis en vaardigheden van verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten was nodig omdat bijnier- en hypofyse aandoeningen zeldzaam zijn én kennis wegzakt als je niet regelmatig in de praktijk een patiënt begeleidt. Bij de begeleiding van mensen met een bijnier-of hypofyse-aandoening heeft de verpleegkundige een cruciale rol bij de voorlichting over de stressinstructies en het organiseren van de onderzoeken.
De noodzaak voor meer kennis en extra vaardigheden werd bevestigd door de resultaten van de nulmeting die BijnierNET in 2016 heeft gepubliceerd. In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een niet functionerende hypofyse, beschreven. Daarnaast zijn ook kwaliteitscriteria opgenomen en één daarvan is dat een verpleegkundige werkzaam op de polikliniek endocrinologie, deze training heeft gevolgd. Een lijst van ziekenhuizen, die dit hebben gerealiseerd, is te vinden op de webpagina klinisch netwerk Bijnier op de site van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie.