Home » Educatie » Training over bijnier- en hypofyse-aandoeningen

Scholing over bijnier- en hypofyse-aandoeningen

Goede zorg

Goede zorg voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie is belangrijk. De rol van de verpleegkundige of verpleegkundig specialist is cruciaal om te zorgen dat de patiënt de stressinstructies goed beheerst. Het vergt tijd tijdens het consult om vragen en antwoorden te bespreken, waarbij de voorlichtingsproducten van BijnierNET kunnen helpen.

Kwaliteitscriteria

In de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen is goede zorg voor mensen met een bijnieraandoening, al dan niet ten gevolge van een niet functionerende hypofyse, beschreven. Daarnaast zijn ook kwaliteitscriteria opgenomen en een daarvan is dat een verpleegkundige werkzaam op de polikliniek endocrinologie, deze training heeft gevolgd. Een lijst van ziekenhuizen is te vinden op de webpagina klinisch netwerk Bijnier op de site van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie. 

Efficiënt bijspijkeren

In het derde kwartaal van 2021 wordt een e-learning en trainingsdag aangeboden bestaande uit zeven e-learning modules.  Dit is de kans om je kennis over bijnier- en hypofyse-aandoeningen efficiënt op te frissen. De aansluitende bijeenkomst wordt gehouden via Zoom.

BijnierNET gaat het beheer van deze cursussen overdragen aan de LWEV en de NVE-Academy. BijnierNET kan dan nog niet aangeven wanneer er een nieuwe cursusdag komt.

Schrijf u in!Vragen?

Graag! Mail je vraag naar info@bijniernet.nl en je wordt snel teruggebeld.


Flyer over scholing (download)

Doel en doelgroep

Doel

Het doel van deze scholing is om verpleegkundigen de noodzakelijke theoretische en praktische kennis te bieden die nodig is om hypofyse- en bijnierpatiënten optimaal te kunnen begeleiden.

Doelgroep

Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

Voor de bijeenkomsten (met Zoom) worden groepen geformeerd van minimaal 15 en maximaal 20 deelnemers.

Compensatie 2020

Had je je in 2020 ingeschreven voor (alleen) de training over hypofyse-problemen, volledig betaald én geen teruggaaf van het inschrijfgeld verzocht, dan krijg je natuurlijk deze keer vrijstelling van de betaling.

Programma

Programma

08:30/09:00 Sessie open om ’technisch’ in te loggen
09.00/09.15 Intro, kick-off, kennismaking Ad Hermus & Johan Beun
09.15/09.45 Bijnier modules – deel 1- Ad Hermus
09.45/09.50 Stelling, vraag en reacties daarop – Ad Hermus
09.50/10.20 Bijnier modules – deel 2 – Ad Hermus
10.20/10.30 Vragen/uitloop
10.30/11.00 Pauze
11.00/11.30 Hypofyse modules – deel 1 – Pierre Zelissen
11.30/11.35 Stelling, vraag en reacties daarop – Pierre Zelissen
11.35/12.05 Hypofyse modules – deel 2 – Pierre Zelissen
12.05/12.15 Vragen/uitloop
12.15/13.15 Pauze
13.15/13.45 De verpleegkundige module – deel 1 – Judith van Eck
13.45/13.50 Stelling, vraag en reacties daarop – Judith van Eck
13.50/14.20 De verpleegkundige module – deel 2 – Judith van Eck
14.20/14.30 Vragen/uitloop
14.30/15.00 Pauze
15.00/15.45 BijnierNET, wat kunnen we bieden/samen doen – Johan Beun
15.45/15.50 Vragen
15.50/16.20 Rondgang, wat leeft er nog? Vragen en een Kahoot quiz – Michiel Kerstens
16.20/16.30 Huishoudelijke mededelingen en afsluiting – Michiel en Johan

“De verpleegkundige voert de functietesten uit in het diagnoseproces. Daarbij komen de meeste vragen van patiënten los. De verpleegkundige is daarmee het onmisbare aanspreekpunt van de patiënt.” ~ Pierre Zelissen

Voorbereidingen

Voorbereidingen

Van de deelnemers wordt een voorbereiding verwacht. Vier modules bijnierschorsinsufficiëntie en drie modules hypofyse worden na inschrijving voor de training beschikbaar gesteld. Vier weken voor de bijeenkomst worden deze beschikbaar gesteld. 

Voor de modules over hypofyse-problemen is het boek De Hypofyse hapert een noodzakelijk naslagwerk.

 

Om rekening mee te houden

Boek&Modules

De modules over hypofyseproblemen zijn gemaakt aan de hand van het De hypofyse hapert geschreven door Pierre Zelissen. Het boek is daarom essentieel voor de cursus.

Bijeenkomsten

De bijeenkomst wordt gehouden met gebruik van Zoom. Check van te voren of het ziekenhuis dit ondersteunt, kies er anders voor om vanuit huis deze bijeenkomst bij te wonen.

Annulering

Annuleren kan kosteloos tot een week voor aanvang van de bijeenkomst.

Certificaat

Het certificaat wordt per post gestuurd.

Aanvullende informatie

Toetsing

De bijeenkomst eindigt met een korte mondelinge bevraging.

Enquête

In de week na de bijeenkomst ontvang je een verzoek deel te nemen aan een enquête. Wij verzoeken deze z.s.m. in te vullen en daarna op te sturen.

Kosten

De kosten voor de scholingsdag zijn € 150. Het boek “De Hypofyse hapert” kost €15 ter vergoeding van de administratieve kosten.

Na inschrijving via de website van BijnierNET verzoeken we je om €150 (of € 165) over te maken op de bankrekening van Stichting BijnierNET Apeldoorn, IBAN: NL72 RABO 0301 1898 70 o.v.v. naam van de scholing en de geboortedatum. Zodra het bedrag is bijgeschreven ontvang je een bericht.

Accreditatie

Accreditatie is aangevraagd en verkregen bij V&VN-kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden en bij het Verpleegkundig Specialisten Register. Indien u beide bijeenkomsten geheel bijwoont (*), de enquête invult en alles “normaal” verloopt krijgt u een certificaat en melden wij u aan voor vijf punten accreditatie. Accreditatie is voor verpleegkundig specialisten en voor verpleegkundigen.

(*) tijdens de zoom-sessie is er een digitale registratie van uw aanwezigheid door derden.