Home » Nieuws » Aanbod gangbare hydrocortison voor substitutie-medicatie uitgebreid per maart 2023

Aanbod gangbare hydrocortison voor substitutie-medicatie uitgebreid per maart 2023

Per maart 2023 zijn nieuwe 5 mg en 10 mg tabletten hydrocortison voor substitutie-medicatie van Tiofarma op de markt. De 5 mg tablet is oranje en de 10 mg tablet is rood.

Printafdruk van het overzicht gangbare hydrocortison medicatie maart 2023

Een bijgewerkt overzicht van de gangbare hydrocortison tabletten staat op de themapagina Medicatie.

Tijdens een rondetafelgesprek op 12 juni 2015 waaraan patiëntvertegenwoordigers, magistrale bereiders, apothekers en medisch specialisten deelnamen, werd gesproken over de beschikbaarheid van hydrocortison-tabletten en de verschillende kleuren die nodig zijn om zeker te weten welke tablet met welke sterkte wordt ingenomen. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen (2018). 

Een juiste en betrouwbare dosering en beschikbaarheid van medicatie is belangrijk. Het kan voorkomen dat patiënten moeten wisselen van medicijn. Wisselen van medicatie kan klachten veroorzaken, ongeacht het medicijn dat wordt gebruikt. Een goede samenwerking tussen de behandelend specialist, apotheker en patiënt is belangrijk. Meer informatie over wisselen, staat op de themapagina over wisselen van medicatie.