Home » Nieuws » BijnierNET heeft nieuwe ambities

BijnierNET heeft nieuwe ambities

BijnierNET is een samenwerking tussen patiënten, mantelzorgers en zorgverleners. Gestart in 2015 met als doelstelling het creëren van een community voor ontmoeting, kennisuitwisseling en kwaliteitsontwikkeling. Specifieke aandachtspunten zijn goede zorg en informatie bij spoed, aandacht voor chroniciteit van bijnieraandoeningen en goede voorlichting op behandeling van en leven met een bijnieraandoening. BijnierNET draagt al jaren bij aan verbeteringen in de zorg. BijnierNET heeft nieuwe ambities.

De organisatie van BijnierNET verandert. We werken aan een nieuwe samenstelling van het bestuur. Het bestuur bestaat uit mensen met patiëntenervaring of experts op het gebied van de endocrinologie en zorg.
Hans Blaauwbroek verzorgt vanaf januari 2023 het management van BijnierNET. Jacqueline Neijenhuis blijft verbonden aan BijnierNET als procesondersteuner.  In het tweede kwartaal van dit jaar presenteren zij een werkplan met daarin concrete thema’s waaraan BijnierNET in 2023 en 2024 aandacht besteed.  BijnierNET heeft ook een aantal taken overgedragen. De Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie heeft de uitvoering van de e-learning voor verpleegkundigen ondergebracht in de NVE Academie. Bijniervereniging NVACP doet vanaf nu de Europese vertegenwoordiging in Endo-ERN.

BijnierNET blijft zich richten op een gedegen informatiefunctie in de endocrinologie voor zorgverleners, patiënten en hun naasten. Dit betekent concreet dat de voorlichtingsproducten onderhouden en vernieuwd worden, de websites BijnierNET, Werkwijzer.online en Adrenals.eu blijven up-to-date en we blijven werken aan innovatieve samenwerkingsprojecten die bijdragen aan kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven.