Home » Nieuws » Apothekers lichten patiënten voor over zorgverzekeringen 2023

Apothekers lichten patiënten voor over zorgverzekeringen 2023

De apothekersorganisatie KNMP heeft voorlichtingsmateriaal gemaakt over de zorgverzekeringen 2023. Het materiaal bestaat uit een baliekaart en een patiëntenbrief.
De baliekaart ziet er als volgt uit:

Deze baliekaart maakt in een oogopslag duidelijk wat in 2023 uit de basisverzekering wordt vergoed. Bijvoorbeeld of de keuze voor een geneesmiddel per zorgverzekeraar vrij is, en of de medicatiebeoordeling wordt vergoed. Deze baliekaart is een handzame informatiebron voor patiënten die overwegen om van zorgverzekeringspolis te wisselen. Apothekers kunnen dit materiaal bestellen bij de KNMP en mogelijk ontvangen patiënten deze aan de balie wanneer zij medicatie komen ophalen.

Het advies aan patiënten zich goed te oriënteren wanneer zij willen wisselen van zorgverzekeraar. Bij de overweging om te wisselen is er meer van belang om in ogenschouw te nemen dan alleen de apotheekzorg.
De Patiëntenfederatie Nederland heeft een wegwijzer gemaakt om patiënten te helpen bij hun beoordeling van de zorgverzekeringen 2023. Op de website is een uitgebreide webpagina gemaakt.