Home » Dossier » Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

donderdag 24 november 2022

Op de website Farmanco is gemeld dat Florinef 0,1 mg voldoende beschikbaar is. De vermelding is van 23 november 2022.

woensdag 23 november 2022

Op de website van Farmanco is wederom een tekort gemeld voor Florinef 0,1 mg. Sinds juni 2022 is er geen continue leveringszekerheid, hetgeen wel nodig is en ook is afgesproken in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. De verwachting is dat volgende week (week 48) weer Florinef geleverd kan worden.


 
Advies

Check of u voldoende Florinef 0,1 mg in huis heeft, in ieder geval tot en met de tweede week december 2022. Het is namelijk een verwachting van de beschikbaarheid.

Wanneer u niet genoeg Fludrocortison in de vorm van Florinef® in huis heeft, neem dan contact op met uw behandelaar. Er is namelijk een therapeutisch alternatief en dat is Fludrace 62,5 mcg van Ace Pharmaceuticals B.V.

De ervaringen met wisselen van substitutie-medicatie zijn wisselend. Laat u goed adviseren door uw behandelaar en ook uw apotheker en bespreek of u definitief naar een ander medicijn gaat om niet opnieuw te moeten wisselen op korte termijn.

Meer informatie over medicatiewisselingen bij substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie.


Zondag 28 augustus 2022

Op de website van Farmanco is wederom een tekort gemeld voor Florinef 0,1 mg. In juli jl ontvingen wij het bericht dat de leveringsproblemen waren opgelost, maar dat blijkt kennelijk niet het geval. Sinds juni 2022 is er geen continue leveringszekerheid, hetgeen wel nodig is en ook is afgesproken in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen. Het is betreurenswaardig.

Advies

Check of u voldoende Florinef 0,1 mg in huis heeft, in ieder geval tot en met november 2022. Het is namelijk wederom een verwachting van de beschikbaarheid.

Wanneer u niet genoeg Fludrocortison in de vorm van Florinef® in huis heeft, neem dan contact op met uw behandelaar. Er is namelijk een therapeutisch alternatief en dat is Fludrace 62,5 mcg van Ace Pharmaceuticals B.V.

De ervaringen met wisselen van substitutie-medicatie zijn wisselend. Laat u goed adviseren door uw behandelaar en ook uw apotheker en bespreek of u definitief naar een ander medicijn gaat om niet opnieuw te moeten wisselen in december 2022 of kort daarna in 2023.

Meer informatie over medicatiewisselingen bij substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie.

Heeft u vragen of andere informatie ontvangen over dit medicijn, mail dan naar info@bijniernet.nl.


Vrijdag 27 juli 2022

De website van Farmanco geeft aan dat contact is geweest met twee producenten van fludrocortison. Zowel Mylan B.V. (27 juli 2022) als Ace Pharmaceuticals B.V. (26 juli 2022) geven aan dat de tabletten (Florinef® 0,1 mg/Fludrace® 62,5 mcg) weer te verkrijgen zijn bij de groothandels. Het kan enige dagen duren voordat de apotheken de tabletten krijgen geleverd.

Het leveringsprobleem is opgelost.

Verzoek
Indien de apotheker, de voorschrijver of de patiënt andere informatie dan hierboven bedoeld ontvangt, dan verzoeken wij contact op te nemen en een mail te zenden naar info@bijniernet.nl.


Vrijdag 7 juli 2022

De website van Farmanco geeft aan dat per 7 juli 2022 het leveringsprobleem voortduurt van de tabletten Florinef 0,1 mg van Mylan B.V. De datum van verwachte beschikbaarheid van de medicatie schuift op en is verschoven naar week 41 2022. Dat zou betekenen dat in de week van 10 oktober de levering van deze tabletten  weer op gang komt richting de groothandels.

Printscreen van de website Farmanco (8-7-2022)

Er is een therapeutisch alternatief en dat is Fludrace 62,5 mcg van Ace Pharmaceuticals B.V. Ook zijn er importmogelijkheden.

Advies

Check of u voldoende Florinef 0,1 mg in huis heeft, in ieder geval tot november 2022. Het is namelijk wederom een verwachting van de beschikbaarheid. Wanneer u niet genoeg Fludrocortison in de vorm van Florinef® in huis heeft, neem dan contact op met uw behandelaar. Er is namelijk een therapeutisch alternatief en dat is Fludrace 62,5 mcg van Ace Pharmaceuticals B.V. Ook zijn er importmogelijkheden. De ervaringen met wisselen van substitutie-medicatie zijn wisselend. Laat u goed adviseren door uw behandelaar en ook uw apotheker en bespreek of u definitief naar een ander medicijn gaat om niet opnieuw te moeten wisselen in het vierde kwartaal van 2022.

Meer informatie over medicatiewisselingen bij substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie


Donderdag 30 juni 2022

De website van Farmanco geeft aan dat per 10 juni 2022 een leveringsprobleem is van de tabletten Florinef 0,1 mg van Mylan B.V. De datum van verwachte beschikbaarheid van de medicatie schuift op en is op 29 juni 2022 verschoven naar week 27 2022. Dat zou betekenen dat volgende week ( de week van 4 juli) de levering van deze tabletten  weer op gang komt.

Er is een therapeutisch alternatief en dat is Fludrace 62,5 mcg van Ace Pharmaceuticals B.V. Ook zijn er importmogelijkheden.

Advies

Check of u voldoende Florinef 0,1 mg in huis heeft, in ieder geval nog twee weken. Het is namelijk een verwachting van de beschikbaarheid. Wanneer u niet genoeg Fludrocortison in huis heeft, neem dan contact op met uw apotheker, zodat deze voldoende tijd heeft om op zoek te gaan naar deze medicatie voor u.
In tweede instantie is het mogelijk nodig om te wisselen naar Fludrace 62,5 mcg nadat u overleg heeft gehad met uw behandelend arts. De ervaringen met wisselen van substitutie-medicatie zijn wisselend.

Meer informatie over medicatiewisselingen bij substitutietherapie bij bijnierschorsinsufficiëntie 


Donderdag 6 mei 2021

De website van Farmanco geeft aan dat per 04-05-2021, de beschikbaarheid van Florinef 0,1 mg tablet bij Mylan is gecontroleerd. Het product is weer voldoende beschikbaar.

Heeft u andere informatie of ervaart u andere problemen, laat het dan weten via info@bijniernet.nl.


Woensdag 28 april 2021

BijnierNET ontving het bericht (d.d. 28 april 2021) dat de groothandels voor apotheken op 30 april 2021 weer voorraad hebben van Florinef®. Dat betekent dat in week 18 (de week van 3 mei 2021) weer Florinef® in de apotheek afgeleverd kan worden.

Heeft u andere informatie of ervaart u andere problemen, laat het dan weten via info@bijniernet.nl.


Zondag 11 april 2021

BijnierNET heeft op vrijdag 09-04-2021 van diverse kanten de vraag gekregen wat te doen bij leverproblemen met Florinef® . Op de website Farmanco staat immers sinds 25 maart 2021 een tekort van deze medicatie gemeld.

BijnierNET heeft contact gezocht met betrokken leverancier, Mylan B.V., en die stelt dat er in de loop van komende week (week 15-2021) weer geleverd kan gaan worden.

Advies
Indien u niet kunt wachten op de nieuwe levering dan adviseren wij u om uitsluitend in overleg met uw internist- endocrinoloog over te gaan op het gebruik van Fludrace van Ace Pharmaceuticals B.V. .

Fludrace is in een andere sterkte (62,5 microgram) dan Florinef (100 microgram).

Fludrace tabletten hebben een goede breukstreep. U vervangt uw tablet Florinef 100 mcg met 1,5 tablet Fludrace 62.5 mcg, na raadpleging van uw behandelend arts.

Er is voldoende Fludrace beschikbaar.

Zodra de leveringsproblemen van Florinef® verholpen zijn, zal in dit ‘dossier’ een melding worden geplaatst.


Woensdag 3 juni 2020

Vandaag ontving het bestuur van BijnierNET het bericht dat de levering van Florinef® 0,1 mg geen problemen meer oplevert.

Het medicijn kan door de apotheker worden besteld.

Ontvangt u een ander bericht, schroom dan niet om een mail te sturen naar info@bijniernet.nl of een melding te doen bij het meldpunt Medicijnen.


Vrijdag 29 mei 2020

Bericht van het bestuur van BijnierNET.

Bij Farmanco zijn tekorten gemeld voor de levering van Florinef® 0,1 mg dat wordt geproduceerd door het bedrijf Aspen Netherlands B.V. Het is niet bekend hoe lang het tekort duurt. Het bestuur van BijnierNET ontvangt signalen van patiënten dat zij nog maar weinig medicatie in huis hebben. Dit is ongewenst.

Er ontstaan mogelijk problemen bij mensen die Florinef 0,1 mg gebruiken en minder dan twee weken aan medicatie in huis hebben.

Advies
Het bestuur van BijnierNET adviseert patiënten die minder dan twee weken Florinef® 0,1 mg in huis hebben, contact te zoeken met de behandelend arts. De reden hiervoor is dat deze patiënten waarschijnlijk moeten overstappen naar een nieuwe vorm van fludrocortisonacetaat. Een halve tablet Florinef kan worden vervangen door 62,5 µg fludrocortisonacetaat. Overleg een verandering van de medicatie altijd met de behandelend arts. Er is ook een vervangend recept nodig voor de apotheker.

Vanaf juni 2020 gaan nieuwe regels gelden voor de vergoeding van het medicijn fludrocortisonacetaat. Er bestaan vanaf 1 juni 2020 twee geregistreerde varianten: Florinef® (Aspen) 0,1 mg en Fludrace (Ace Pharmaceuticals) 62,5 µg. Fludrace kent een terugbetaalregeling. Spoedig volgt hierover meer informatie op de website van BijnierNET.

Informatie
Heeft u vragen, ontvangt u andere informatie of zijn er problemen, meld dit dan bij BijnierNET.


maandag 25 mei 2020

Het volgende bericht heeft het bestuur van BijnierNET bereikt.

Van het medicijn Florinef 0,1 mg van het bedrijf Aspen Netherlands B.V. is op 15 mei 2020 een tekort gemeld op Farmanco. De levering van dit medicijn is volgens Farmanco overgenomen door Mylan B.V. Waarom er een tekort is, is niet bekend.

Het bestuur van BijnierNET probeert de benodigde informatie te achterhalen.

Ontvangt u andere informatie of ervaart u problemen bij de levering van Florinef, dan verzoeken wij u contact op te nemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl

Om u goed van dienst te kunnen zijn is de volgende informatie noodzakelijk.

 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering

donderdag 15 augustus 2019

Het volgende bericht heeft het bestuur van BijnierNET bereikt.

Het medicijn Florinef 0,1 mg van het bedrijf Aspen Netherlands B.V. is zeer beperkt beschikbaar. De verwachting is dat in week 39 (vanaf 23 september) het product weer te leveren is.

Er is een alternatief beschikbaar voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Alle kosten voor fludrocortison (en ook hydrocortison) in verschillende doseringen en vormen zijn in een tabel gezet. Met deze link vindt u het bestand (pdf/april 2019).

Op Farmanco, de website voor apothekers waar informatie over beschikbaarheid wordt gecommuniceerd, staat dat het alternatief kan zijn het medicijn Fludrocortisonacetaat ACE 62,5 mcg als doorgeleverde bereiding. Een bestelformulier voor de apotheker is opgenomen in Farmanco. De prijs voor dit medicijn is hoger en wordt desalniettemin volledig vergoed vanuit het basispakket. Heeft de verzekerde nog niet het gehele eigen risico gebruikt in 2019, dan wordt gevraagd voor deze medicijnen te betalen tot u het eigen risico van € 385 heeft gebruikt.

Op Farmanco wordt eveneens aangegeven dat het medicijn Florinef 0,1 mg tablet verdeeld kan worden in gelijke dosis. Het bestuur van BijnierNET is hier geen voorstander van omdat nimmer te controleren is of de delen inderdaad gelijk zijn. Het past niet in de visie op medicatieveiligheid. Voor een lagere dosering is ook Fludrocortisonacetaat 31,25 mcg beschikbaar. Voor deze medicatie geldt een kleine eigen bijdrage (zie genoemd overzicht). Overleg altijd met de behandelaar.

Als de apotheker en patient samen besluiten Fludrocortisonacetaat ACE te gebruiken, dan is een nieuw recept van de behandelaar noodzakelijk.

Ontvangt u andere informatie, dan verzoek wij u contact op te nemen door een mail te zenden naar info@bijniernet.nl

Om u goed van dienst te kunnen zijn is de volgende informatie noodzakelijk.

 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering

vrijdag 29 maart 2019, bijgewerkt op 5 april 2019

Een gecombineerd bericht over de levering en registratie van hydrocortison én fludrocortison in verschillende doseringen is gepubliceerd op deze website.

Ga naar het bericht


vrijdag 22 maart 2019

Een bericht heeft het bestuur van BijnierNET bereikt dat tabletten fludrocortisonacetaat 62,5 mcg  per 1 april 2019 worden geleverd tegen een  volledige vergoeding. Heeft u tot 1 april deze tabletten nodig, neem dat eerst met uw zorgverzekeraar contact op in verband met de vergoeding van de medicatie.


donderdag 25 januari 2018, 21:30 uur

 

 

Op Farmanco is begin januari het bericht geplaatst dat 31,25 mcg capsules gemaakt kunnen worden vanuit Florinef 0,1 mg tabletten. Daarvoor was een LNA-procedure nodig.

De tabletten zijn dus voldoende beschikbaar. De capsules dienen door uw apotheker zelf gemaakt te worden. Heeft u vragen, mail dan naar info@bijniernet.nl.


woensdag 28 december 2017, 10:15 uur

Het bestuur van BijnierNET heeft het volgende bericht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) ontvangen:

“De Magistrale Bereider heeft toegezegd vanaf week 1 31,25 mcg te kunnen leveren. Ze hebben nauw contact met Centrafarm en doen er alles aan het gat in te vullen. Dus vanaf volgende week is er 31,25 mcg in grote hoeveelheden beschikbaar.”

Geen oplossing?
Heeft u andere informatie en ontvangt u na week 1 alsnog geen fludrocrotison, meld dit dan via info@bijniernet.nl.
Geef bij uw melding de volgende gegevens door:
 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering

donderdag 21 december 2017, 16:00 uur

Tot onze spijt ontvangen wij het bericht dat het generieke product Fludrocortisonacetaat 62,5 µg niet te leveren is; ook niet vanaf week 1 van 2018. Dit in tegenstelling tot het eerdere bericht van 14 december jl.

Centrafarm BV heeft bij telefonisch navraag aangegeven dat er een nieuwe productie Fludrocortisonacetaat in voorbereiding was, maar dat de hele batch vanwege kwaliteitsvereisten is afgewezen. Wanneer Fludrocortisonacetaat 62,5 µg wordt geleverd is niet duidelijk.

Het bestuur van BijnierNET adviseert patiënten met medicatie voor minder dan twee weken in huis, contact te zoeken met hun behandelend arts. De reden hiervoor is dat deze patiënten waarschijnlijk moeten switchen naar het merkproduct Florinef van Aspen. 62,5 µg fludrocortison kan dan worden vervangen door 0,5 tablet Florinef = 50µg fludrocortison (Aspen). Overleg dit altijd met de behandelend arts. Er is immers een vervangend recept nodig.

Het bestuur van BijnierNET verzendt nog vandaag een nieuwsflits naar alle internisten/endocrinologen om hen op de hoogte te brengen van deze leveringsproblematiek.

Het bestuur probeert via het bestuur van de Bijniervereniging NVACP en de Facebook-pagina van BijnierNET u zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

Voor alle duidelijkheid: tabletten/capsules van 31,25 µg of 93,75 µg zijn ook niet te leveren door dit tekort.

n.b. alle leden van de Bijniervereniging NVACP hebben op 22 december 2017 een nieuwsflits ontvangen onder verwijzing naar een pagina met extra patiënteninformatie


Donderdag 14 december, 17:30 uur

Update van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

“We kunnen inmiddels ook aangeven dat De Magistrale Bereider vanaf week 1 2018 31,25 mcg fludrocortison in ruime mate beschikbaar heeft. Op dit moment hebben ze nog een zeer beperkte voorraad die helaas niet voldoende is om de hele periode te overbruggen. Maar er komt dus voldoende product aan om het gat van de 62,5 mcg van Centrafarm op te vullen. Levering is gegarandeerd totdat er weer Centrafarm product beschikbaar komt.”

De Magistrale Bereider (DMB) is gevestigd in Oud-Beijerland.

 

 


vrijdag 8 december 2017, 17:12 uur

Update van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

Florinef: Aspen heeft aangegeven de 100 mcg in voldoende mate te kunnen leveren. Mocht de groothandel niet voldoende of snel genoeg kunnen leveren, dan kan ook rechtstreeks bij Aspen besteld worden.

Fludrocortison: De levering van de 62.5 mcg van Centrafarm is helaas vertraagd. Echter, de IGJ (i.o.)  heeft een grootbereider gevonden die direct 31,25 mcg kan produceren. “Ze hebben al wat voorraad en kunnen zeer snel opschalen.”

Het bestuur van BijnierNET hoopt maandag weer nieuwe informatie te ontvangen.


Dinsdag 5 december 2017,  9:41 uur
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) laat het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie  vandaag per mail weten:

“De noodzaak voor de patiënten is ons duidelijk en het tekort heeft bij ons hoge prioriteit.  Gezien de urgentie hebben we de casus ook al opgeschaald en hebben we diverse ketenpartners betrokken.

We hopen dat er spoedig een oplossing is voor dit probleem.”

Zodra het bestuur van BijnierNET nieuwe informatie ontvangt, kunt u het op deze pagina lezen.


Vrijdag 1 december2017
Helaas ontvangen het bestuur van BijnierNET en het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP wederom serieuze signalen dat fludrocortisonacetaat (tablet 62,5 mcg) niet afgeleverd kan worden aan patiënten en dat apothekers dit product niet meer kunnen bestellen bij de producent.
Contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.), de doorleverende bereider en met een ziekenhuisapotheker levert de volgende informatie

Feiten
“Impact” wil zegen: er is geen alternatief beschikbaar en er is niet vanzelfsprekend een oplossing. Met de arts moet naar een oplossing worden gezocht.
 • De verwachting is dat in week 51 fludrocortisonacetaat cf, (tablet 62,5 mcg) weer geleverd kan worden door Centrafarm B.V.
 • Twee leveranciers hebben het product uit de handel genomen.

 

 

 

Voor de duidelijkheid. Indien u tabletten of capsules gebruikt met een lagere dosering gebruikt, dan worden deze gemaakt uit de tabletten van 62,5 mcg. Het probleem geldt dus voor alle gebruikers van tabletten of capsules Fludrocortison.

Advies

 • Geef tijdig bij uw vaste apotheker aan wanneer u weer nieuwe medicatie nodig heeft. Dan heeft hij/zij de tijd naar een oplossing te zoeken.
 • Florinef is nog een tijdelijk alternatief. Uitsluitend in overleg met uw arts. Verwacht wordt dat dit product ook uit de handel genomen wordt.
 • Herhaal telkens dat u dit medicijn gebruikt als substitutiemiddel en niet als geneesmiddel.
Geen oplossing?
Hebben uw arts én uw apotheker geen oplossing gevonden, meld dit dan via info@bijniernet.nl.
Geef bij uw melding de volgende gegevens door:
 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering
Hoe beter wij ons een beeld kunnen vormen van de situaties waarin patiënten, hun vaste apotheker en hun arts zich bevinden, des te beter kunnen we met de partners naar oplossingen zoeken. 

Vrijdag 29 september 2017

Melding leveringsprobleem Fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.)

BijnierNET en de Bijniervereniging NVACP ontvingen het bericht dat er problemen zijn met de levering van fludrocortison (0,0625 mg/tablet). De productie door Pharmachemie (PCH) is gesaneerd, volgens een bericht in een apotheek. De andere leverancier van fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.) heeft de medicijnen ‘in nazending’ staan.

Dit betekent dat voor de komende periode fludrocortison 0,0625 mg/tablet niet of verminderd wordt geleverd.

Voor de gebruikers van fludrocortison (0,0625 mg/tablet ) is het advies:

 • Gebruikt u fludrocortison in bovenstaande dosering, neem dan contact op met uw vaste apotheker en vraag het na.
 • Wacht niet tot uw voorraad bijna op is, maar bestel als u nog voor vier weken voorraad heeft.
 • Indien uw apotheek fludrocortison niet voldoende kan leveren vraag dan naar Florinef, echter daar waren ook voorraadproblemen mee. Zie ook www.Farmanco.nl.
 • Neem contact op met uw medische specialist of behandelaar en meldt dat u geen fludrocortison kunt krijgen en over moet stappen op Florinef. U kunt echter niet zomaar wisselen. Uw behandelaar adviseert u hierover.
 • Niet leveren van Florinef (0,1 mg) of Fludrocortison Acetaat (0,0625 mg) is geen optie. Bijnierpatiënten moeten deze medicatie blijvend gebruiken omdat het een substitutiepreparaat is en geen geneesmiddel.
 • Heeft u ondanks voorgaande stappen alsnog problemen, meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
  Vermeld in uw mail: uw naam, diagnose en het type medicijnen dat u niet geleverd krijgt.
  Vermeld ook:
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

woensdag 16 mei 2017 (16:00 uur)

De Bijniervereniging NVACP en BijnierNET ontvingen eind vorige week en begin deze week (midden mei 2017) signalen van patiënten over de verminderde leverbaarheid van het product Florinef (van fabrikant Aspen). De website van Farmanco (KNMP) gaf tot dan geen melding over tekorten van Florinef. BijnierNET heeft navraag gedaan bij Farmanco en dat heeft geleid tot het volgende bericht:

“Aspen heeft laten weten dat er voldoende voorraad aanwezig is in Nederland. Wel is er sprake van een sterk verhoogde vraag naar dit product vanuit de UK, waardoor de voorraad onder druk is komen te staan. Als gevolg hiervan wordt Florinef gecontroleerd uitgeleverd aan de groothandels. Het is mogelijk dat de apotheken hierdoor minder Florinef kunnen afnemen bij hun groothandel, met als gevolg dat patiënten tijdelijk geen of een kleinere hoeveelheid Florinef meekrijgen. Aspen kan op dit moment niet inschatten wanneer het product weer volledig beschikbaar zal zijn.”

Farmanco heeft laten weten dat op de website zal worden aangegeven dat Florinef ‘beperkt beschikbaar’ is en zal de beschikbaarheid blijven monitoren.

Advies van BijnierNET:

 • Gebruikt u Florinef, bestel dan 2-3 weken van tevoren uw medicatie bij uw vaste apotheker.
 • Indien uw apotheek Florinef niet voldoende kan leveren vraag dan naar de generieke variant Fludrocortisonacetaat. Zie ook www.medicijnkosten.nl.
 • Neem ook even contact op met uw specialist, behandelaar en meldt dit s.v.p. als u geen Florinef kunt krijgen en over moet stappen op het generieke fludrocortison. 100 µg Florinef moet dan worden vervangen door 1,5 tablet fludocortison = 93,75 µg.
 • Niet leveren van Florinef dan wel Fludrocortisonacetaat is geen optie. Bijnierpatienten moeten deze medicatie blijvend gebruiken.
 • Heeft u ondanks voorgaande nog problemen meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
 • U ontvangt ALTIJD een bericht van ontvangst van uw email.