Home » Dossier » Bericht voor gebruikers van Fludrocortison (december 2017)

Bericht voor gebruikers van fludrocortisonacetaat

Leveringsprobleem Fludrocortisonacetaat

Zoals u misschien in het afgelopen jaar hebt gemerkt of heeft  gelezen, zijn al maanden problemen met de levering van Florinef of fludrocortison-tabletten.

In eerste instantie waren er problemen met de levering van Florinef. Dat is nu weer volledig leverbaar.  Sinds dit najaar zijn echter problemen ontstaan met de levering met fludrocortison tabletten. Deze werden voornamelijk geleverd door PharmaChemie Haarlem (PCH), Centrafarm en nog enkele kleinere bedrijven.

Centrafarm had problemen om de voorraad op peil te houden. Van dit bedrijf werd verwacht extra te leveren vanwege het tekort aan Florinef. Dat is niet gelukt. Helaas is de laatste batch afgekeurd, omdat het product niet voldoet aan de gestelde normen.
 
Er ontstaan mogelijk problemen bij mensen die fludrocortison gebruiken en minder dan twee weken aan medicatie in huis hebben.

De feiten:

  • Tabletten met fludrocortisonacetaat 62,5 µg worden voorlopig niet meer geleverd.  Het is onbekend wanneer dat weer gebeurt. Het alternatief is Florinef met 100 µg fludrocortison. 
  • U kunt echter niet zomaar overstappen. Overleg dit met uw behandelend arts. U heeft een nieuw recept nodig voor tabletten van Florinef en uw arts schrijft voor hoeveel u hiervan moet gebruiken. Eén tablet fludrocortison 62,5 µg komt ongeveer overeen met een halve tablet Florinef (50 µg fludrocortison).
  • Dit bericht geldt alleen voor diegenen die tot nu toe tabletten van 62,5 µg, capsules of tabletten van 31,25 µg of 93,75 µg fludrocortison gebruiken én minder dan twee weken medicatie in huis hebben.
  • Florinef tabletten zijn overigens wit en u bewaart deze in de koelkast. 
BijnierNET houdt op de website (www.bijniernet.nl) een ‘dossier’ bij over deze leveringsproblemen. Check daar regelmatig of er voor u relevante ontwikkelingen zijn. Als het dossier wordt bijgewerkt melden wij dit op de Facebook-pagina van BijnierNET
 
 
Bij problemen kunt u (leden) terecht bij het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP (telefoonnummer 0800-6822765) of bij BijnierNET (info@bijniernet.nl).

Leden van de Bijniervereniging NVACP hebben op 22 december 2017 een nieuwsflits ontvangen van het bestuur van BijnierNET. Zij zijn geattendeerd op de patiënteninformatie zoals op deze pagina weergegeven. Deze informatie hoort bij het ‘dossier’ Leveringsproblemen fludrocortison/Florinef. De pagina is gepubliceerd op 22 december onder auspiciën van het bestuur van BijnierNET.