Home » Uitgelicht » Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

Dossier: Leveringsproblemen medicatie – Fludrocortison/Florinef

Donderdag 14 december, 17:30 uur

Update van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

“We kunnen inmiddels ook aangeven dat De Magistrale Bereider vanaf week 1 2018 31,25 mcg fludrocortison in ruime mate beschikbaar heeft. Op dit moment hebben ze nog een zeer beperkte voorraad die helaas niet voldoende is om de hele periode te overbruggen. Maar er komt dus voldoende product aan om het gat van de 62,5 mcg van Centrafarm op te vullen. Levering is gegarandeerd totdat er weer Centrafarm product beschikbaar komt.”

De Magistrale Bereider (DMB) is gevestigd in Oud-Beijerland.

 

 


vrijdag 8 december 2017, 17:12 uur

Update van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd:

Florinef: Aspen heeft aangegeven de 100 mcg in voldoende mate te kunnen leveren. Mocht de groothandel niet voldoende of snel genoeg kunnen leveren, dan kan ook rechtstreeks bij Aspen besteld worden.

Fludrocortison: De levering van de 62.5 mcg van Centrafarm is helaas vertraagd. Echter, de IGJ (i.o.)  heeft een grootbereider gevonden die direct 31,25 mcg kan produceren. “Ze hebben al wat voorraad en kunnen zeer snel opschalen.”

Het bestuur van BijnierNET hoopt maandag weer nieuwe informatie te ontvangen.


Dinsdag 5 december 2017,  9:41 uur
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (i.o.) laat het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie  vandaag per mail weten:

“De noodzaak voor de patiënten is ons duidelijk en het tekort heeft bij ons hoge prioriteit.  Gezien de urgentie hebben we de casus ook al opgeschaald en hebben we diverse ketenpartners betrokken.

We hopen dat er spoedig een oplossing is voor dit probleem.”

Zodra het bestuur van BijnierNET nieuwe informatie ontvangt, kunt u het op deze pagina lezen.


Vrijdag 1 december2017
Helaas ontvangen het bestuur van BijnierNET en het telefoonteam van de Bijniervereniging NVACP wederom serieuze signalen dat fludrocortisonacetaat (tablet 62,5 mcg) niet afgeleverd kan worden aan patiënten en dat apothekers dit product niet meer kunnen bestellen bij de producent.
Contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ i.o.), de doorleverende bereider en met een ziekenhuisapotheker levert de volgende informatie

Feiten
“Impact” wil zegen: er is geen alternatief beschikbaar en er is niet vanzelfsprekend een oplossing. Met de arts moet naar een oplossing worden gezocht.
 • De verwachting is dat in week 51 fludrocortisonacetaat cf, (tablet 62,5 mcg) weer geleverd kan worden door Centrafarm B.V.
 • Twee leveranciers hebben het product uit de handel genomen.

 

 

 

Voor de duidelijkheid. Indien u tabletten of capsules gebruikt met een lagere dosering gebruikt, dan worden deze gemaakt uit de tabletten van 62,5 mcg. Het probleem geldt dus voor alle gebruikers van tabletten of capsules Fludrocortison.

Advies

 • Geef tijdig bij uw vaste apotheker aan wanneer u weer nieuwe medicatie nodig heeft. Dan heeft hij/zij de tijd naar een oplossing te zoeken.
 • Florinef is nog een tijdelijk alternatief. Uitsluitend in overleg met uw arts. Verwacht wordt dat dit product ook uit de handel genomen wordt.
 • Herhaal telkens dat u dit medicijn gebruikt als substitutiemiddel en niet als geneesmiddel.
Geen oplossing?
Hebben uw arts én uw apotheker geen oplossing gevonden, meld dit dan via info@bijniernet.nl.
Geef bij uw melding de volgende gegevens door:
 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u niet geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering
Hoe beter wij ons een beeld kunnen vormen van de situaties waarin patiënten, hun vaste apotheker en hun arts zich bevinden, des te beter kunnen we met de partners naar oplossingen zoeken. 

Vrijdag 29 september 2017

Melding leveringsprobleem Fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.)

BijnierNET en de Bijniervereniging NVACP ontvingen het bericht dat er problemen zijn met de levering van fludrocortison (0,0625 mg/tablet). De productie door Pharmachemie (PCH) is gesaneerd, volgens een bericht in een apotheek. De andere leverancier van fludrocortison 0,0625 mg/tablet (Centrafarm B.V.) heeft de medicijnen ‘in nazending’ staan.

Dit betekent dat voor de komende periode fludrocortison 0,0625 mg/tablet niet of verminderd wordt geleverd.

Voor de gebruikers van fludrocortison (0,0625 mg/tablet ) is het advies:

 • Gebruikt u fludrocortison in bovenstaande dosering, neem dan contact op met uw vaste apotheker en vraag het na.
 • Wacht niet tot uw voorraad bijna op is, maar bestel als u nog voor vier weken voorraad heeft.
 • Indien uw apotheek fludrocortison niet voldoende kan leveren vraag dan naar Florinef, echter daar waren ook voorraadproblemen mee. Zie ook www.Farmanco.nl.
 • Neem contact op met uw medische specialist of behandelaar en meldt dat u geen fludrocortison kunt krijgen en over moet stappen op Florinef. U kunt echter niet zomaar wisselen. Uw behandelaar adviseert u hierover.
 • Niet leveren van Florinef (0,1 mg) of Fludrocortison Acetaat (0,0625 mg) is geen optie. Bijnierpatiënten moeten deze medicatie blijvend gebruiken omdat het een substitutiepreparaat is en geen geneesmiddel.
 • Heeft u ondanks voorgaande stappen alsnog problemen, meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
  Vermeld in uw mail: uw naam, diagnose en het type medicijnen dat u niet geleverd krijgt.
  Vermeld ook:
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent.

woensdag 16 mei 2017 (16:00 uur)

De Bijniervereniging NVACP en BijnierNET ontvingen eind vorige week en begin deze week (midden mei 2017) signalen van patiënten over de verminderde leverbaarheid van het product Florinef (van fabrikant Aspen). De website van Farmanco (KNMP) gaf tot dan geen melding over tekorten van Florinef. BijnierNET heeft navraag gedaan bij Farmanco en dat heeft geleid tot het volgende bericht:

“Aspen heeft laten weten dat er voldoende voorraad aanwezig is in Nederland. Wel is er sprake van een sterk verhoogde vraag naar dit product vanuit de UK, waardoor de voorraad onder druk is komen te staan. Als gevolg hiervan wordt Florinef gecontroleerd uitgeleverd aan de groothandels. Het is mogelijk dat de apotheken hierdoor minder Florinef kunnen afnemen bij hun groothandel, met als gevolg dat patiënten tijdelijk geen of een kleinere hoeveelheid Florinef meekrijgen. Aspen kan op dit moment niet inschatten wanneer het product weer volledig beschikbaar zal zijn.”

Farmanco heeft laten weten dat op de website zal worden aangegeven dat Florinef ‘beperkt beschikbaar’ is en zal de beschikbaarheid blijven monitoren.

Advies van BijnierNET:

 • Gebruikt u Florinef, bestel dan 2-3 weken van tevoren uw medicatie bij uw vaste apotheker.
 • Indien uw apotheek Florinef niet voldoende kan leveren vraag dan naar de generieke variant Fludrocortisonacetaat. Zie ook www.medicijnkosten.nl.
 • Neem ook even contact op met uw specialist, behandelaar en meldt dit s.v.p. als u geen Florinef kunt krijgen en over moet stappen op het generieke fludrocortison. 100 µg Florinef moet dan worden vervangen door 1,5 tablet fludocortison = 93,75 µg.
 • Niet leveren van Florinef dan wel Fludrocortisonacetaat is geen optie. Bijnierpatienten moeten deze medicatie blijvend gebruiken.
 • Heeft u ondanks voorgaande nog problemen meldt dan uw probleem bij INFO@BIJNIERNET.NL.
 • U ontvangt ALTIJD een bericht van ontvangst van uw email.

Deel mee!