Home » Dossier » Dossier: Leveringsproblemen hydrocortison – capsules/tabletten

Dossier: Leveringsproblemen hydrocortison – capsules/tabletten

woensdag 5 juli 2023

BijnierNET is per mail geïnformeerd dat hydrocortison 2mg (Acecort) in de week van 17 juli 2023 weer afgeleverd kan worden door de apotheker.

Heeft u andere informatie ontvangen, dan vernemen wij dat graag via info@bijnierNET.nl.


Maandag 15 juni 2020

In juni 2020 worden de nieuwe geregistreerde hydrocortison tabletten uitgeleverd.

Vind hier het overzicht van de gangbare hydrocortison substitutie-medicatie. 


Donderdag 14 mei 2020

Nieuwsbericht van het Bijwerkingencentrum Lareb op 11 mei 2020 over meldingen gedaan in de periode september 2019 – februari 2020. Acht meldingen zijn ontvangen over hydrocortison preparaten gemaakt door apothekers. Meer info: nieuws. 


Dinsdag 1 april 2020

Met enige regelmaat ontvangt het bestuur van BijnierNET wederom berichten van patiënten dat de tabletten hydrocortison van 10 mg, en soms ook 5 mg, niet leverbaar zouden zijn. Dat is een heel vervelend bericht.  Het is niet waar.
Alle tabletten in verschillende doseringen en met de afgesproken kleuren zijn volop verkrijgbaar bij de diverse doorleverende bereiders. Een overzicht van de medicatie is te vinden op de laatste achterkant van het Bijnier magazine van de Bijniervereniging NVACP.
De bedrijven zijn: Pharmaline, Ace Pharmaceuticals, De Magistrale Bereider en Ceban.
Uw apotheker kan contact opnemen met BijnierNET via info@bijnierNET.nl en dan krijgt hij/zij alle benodigde informatie.


vrijdag 29 maart 2019, bijgewerkt op 5 april 2019

Een gecombineerd bericht over de levering en registratie van hydrocortison én fludrocortison in verschillende doseringen is gepubliceerd op deze website.

Ga naar het bericht


Maandag 4 februari 2019

Uitstel

Het bericht heeft het bestuur van BijnierNET bereikt dat tabletten hydrocortison 20 mg vanaf maart 2019 op de markt worden verwacht. Dit betekent twee maanden uitstel.
Tot die tijd is zijn de tabletten en capsules van 10 mg hydrocortison leverbaar.
Deze worden volledig vergoed, zolang het doorgeleverde medicijnen zijn.
Deze zijn door uw apotheker te bestellen bij Apotheek de Collegiale Bereiding, Apotheek De Magistrale bereider, de Ad Hoc bereider, Centrale Bereidingsapotheek Nederland en Pharmaline.

bron: Farmanco


Vrijdag 26 oktober 2018

Het volgende bericht is door BijnierNET ontvangen van Pharmaline GMP Bereidingsapotheek:

“Pharmaline GMP Bereidingsapotheek heeft onlangs renovatie werkzaamheden uitgevoerd in een aantal productieruimtes. Hier worden onder andere hydrocortison capsules bereid. Ondanks het feit dat er vooraf extra voorraad is gecreëerd zijn er toch een aantal producten in backorder komen te staan, onder andere de gekleurde hydrocortison capsules.

Pharmaline verwacht deze producten vanaf januari 2019 weer te kunnen leveren.

Pharmaline hecht grote waarde aan haar leverbetrouwbaarheid en informeert haar klanten bij backorders over beschikbare alternatieven via de website www.pharmaline.nl waar klanten kunnen inloggen. Als alternatief voor de gekleurde hydrocortison capsules verwijst Pharmaline naar producten van GMP apotheek De Ad hoc Bereider (DAB) die via www.fagron.nl besteld kunnen worden:

Z-index nr. Pharmaline product in backorder Z-index nr. Alternatief te bestellen via Fagron
16253493 Hydrocortison capsules wit 1mg PHL 16225309 Hydrocortison capsules wit 1mg DAB
16253507 Hydrocortison capsules geel 2mg PHL 16225317 Hydrocortison capsules geel 2mg DAB
16570553 Hydrocortison capsules roze 3mg PHL 16569172 Hydrocort capsules roze 3mg DAB
16253515 Hydrocortison capsules oranje 5mg PHL 16225570 Hydrocortison capsules oranje 5mg DAB
16253523 Hydrocortison capsules rood 10mg PHL 16225325 Hydrocortison capsules rood 10mg DAB

Deze alternatieven zijn geen equivalenten aangezien er een verschil is in de samenstelling van de hulpstoffen. Het voorgestelde alternatief zal derhalve per patiënt, per behandeling, door de behandelaars moeten worden beoordeeld op geschiktheid in de betreffende situatie. Voor vragen verwijzen wij u graag naar uw apotheker.”

Indien u ondanks bovenstaande informatie en oplossingsroute ernstige hinder ondervindt, meld het aan info@bijniernet.nl en verstrek daarbij de volgende informatie:

 • uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u (niet) geleverd krijgt,
 • datum van gesprek met apotheker,
 • de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
 • de naam van de apotheekketen,
 • de naam van uw behandelaar,
 • het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
 • de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering.

Donderdag 25 oktober 2018

Signaal

BijnierNET ontving op 24 oktober het bericht dat capsules 10 en 2 mg hydrocortison (Pharmaline) niet geleverd kunnen worden tot week 1 van 2019. De reden hiervan is niet genoemd. De patient ontving daarvoor in de plaats tabletten van 5 mg.

Op Farmanco staat echter dat capsules (witte) van 10 mg (Pharmalot) wel te verkrijgen zijn.

We zoeken op dit moment uit wat er precies aan de hand is.

Heeft u aanvullende informatie, laat het dan weten via info@bijniernet.nl.


Dinsdag 4 september 2018

Verkort nieuwsbericht

Overlegresultaat

Na intensief overleg is een overlegresultaat bereikt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd over de levering van tabletten van 10 mg hydrocortison, zo lang als nodig.

De verwachting is dat de tabletten van 20 mg hydrocortison met de verbeterde breuklijn in december 2018 weer beschikbaar zullen zijn.

Advies van het bestuur van BijnierNET

Advies is gebaseerd op de afspraken vastgelegd in de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen.

Vervang 20 mg tabletten hydrocortison door vier tabletten of capsules van 5 mg hydrocortison of twee tabletten of capsules van 10 mg hydrocortison.

Patiënten wordt geadviseerd tijdig in overleg te gaan met de apotheker om niet zonder medicijnen te komen.

Alle relaties van BijnierNET hebben op 4 september 2018 een nieuwsbericht ontvangen per mail met meer achtergrondinformatie. In het nieuwsbericht is een link toegevoegd naar een pdf-document.

Mensen afhankelijk van hydrocortison wordt geadviseerd het document mee te nemen naar de behandelend arts of apotheker.

Neem dit bericht mee naar uw arts of apotheker

Lees het gehele nieuwsbericht


Woensdag 29 augustus 2018

Nieuwe signalen bereiken ons over een probleem in de levering van tabletten van 10 en 20 mg hydrocortison. Op Farmanco is achtergrondinformatie vermeld, die een nadere analyse vergt. Daar werken wij nu aan.

U kunt BijnierNET helpen met informatie. Heeft uw apotheker u geïnformeerd of uw arts? Bent u arts of verpleegkundige en heeft u meer informatie? Laat ons weten wat u weet over deze situatie.

Als we zoveel mogelijk kennis bij elkaar leggen, kunnen we een beter beeld vormen van de situatie en meedenken over een oplossing.

Het is belangrijk aan BijnierNET de volgende informatie te verstrekken:

– uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u (niet) geleverd krijgt,
– datum van gesprek met apotheker,
– de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
– de naam van de apotheekketen,
– de naam van uw behandelaar,
– het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
– de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering.


Vrijdag 18 mei 2018, 16:00 uur

Een update uitsluitend voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie die 10 mg hydrocortison tabletten gebruiken

BijnierNET ontving het bericht dat de 10 mg hydrocortison tabletten niet meer mogen worden geproduceerd door de doorleverende bereiders. De doorleverende bereiders zijn: o.a. DMB, Mosadex en Ceban. De productie is stopgezet op laste van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

De volgende alternatieven met volledige vergoeding zijn beschikbaar:

 • 20 mg tablet hydrocortison die doormidden gebroken moet worden. De breuklijn is verbeterd volgens Centrafarm.
 • 2 tabletten van 5 mg hydrocortison,
 • 10 mg capsules (rood) mits de voorschrijver het juist Z-indexnummer heeft vermeld op het recept (16225325 DAB of 16253523 PHL).

Overleg altijd met uw behandelaar over het alternatief dat voor u het beste is.

Indien u andere informatie ontvangt van een van uw zorgverleners of via een andere bron, dan vernemen wij dat graag. U kunt mailen met info@bijniernet.nl.

Belangrijk is daarbij de volgende informatie te verstrekken:

– uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u (niet) geleverd krijgt,
– datum van gesprek met apotheker,
– de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
– de naam van de apotheekketen,
– de naam van uw behandelaar,
– het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
– de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering.


Donderdag 25 januari 2018, 20:30 uur

Een update uitsluitend voor mensen die hydrocortison tabletten gebruiken van 20 mg.

Via de KNMP (de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) ontving het bestuur van BijnierNET het volgende bericht:

“Recall Hydrocortison PCH 20 mg tabletten”

“Teva Nederland B.V. roept in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met onmiddellijke ingang Hydrocortison PCH 20 mg tabletten in 250 stuks potverpakking terug op apotheekniveau.”

Reden: 
“De reden voor de recall is dat er een tablet Sotalol HCl 40 mg is gevonden in een potverpakking Hydrocortison PCH 20 mg.”

Meer informatie over de recall (=terugroepactie) vindt u op de website van de KNMP.

Teva Nederland B.V. heeft een schriftelijke toelichting gegeven aan alle apothekers, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapothekers in Nederland. U kunt hier de brief nalezen.

Het bestuur van BijnierNET verwacht dat patiënten door hun apotheker worden ingelicht op het moment dat deze recall voor hen relevant is. Dit is echter een verwachting!

Het bestuur van BijnierNET onderzoekt de komende dagen of een andere fabrikant medicatie kan leveren en anders is omzetting naar 5 of 10 mg tabletten noodzakelijk, echter na overleg met uw behandelend arts.


dinsdag 12 december 2017, 17:00 uur

Er bereikt ons het bericht dat capsules met hydrocortison niet geleverd kunnen worden.
Navraag bij een van de doorleverende bereiders maakte ons duidelijk dat Pharmaline en De Magistrale Bereider geen problemen zijn. Ze hebben voldoende grondstof en medicijnen klaar.

De problemen zoals nu bekend zijn er alleen bij CEBAN. Het zijn vooral de BENU apotheken die hydrocortison betrekken van deze doorleverende bereider. Deze apotheken kunnen gewoon bestellen bij een van de andere doorleverende bereiders. Daar zijn afspraken over gemaakt.

De website Farmanco meldt deze problemen niet.

10 reacties

 1. Meriam jansen zegt:

  Hier gisteren ook me hydrocortson opgehaald ze konden met moeite deze week 60 pillen van 5 mg vinden.. ze wisten niet waneer de rest kwam was niet leverbaar. Moet addison is dat best stressvol maandag krijg ik bericht.. ook benu apotheek.. fijn om dit bericht te lezen.

  • Alida Noordzij zegt:

   Dag allen,
   Heel vervelend om dit te moeten lezen, er zijn namelijk geen leveringsproblemen voor 5 mg tabletten en capsules.
   Het hier beschreven probleem gaat over 20 mg.
   Apotheken die moeilijk doen weten kennelijk niet dat zij bij de andere magistrale bereiders of doorleverende bereiders gewoon elke dosering in tablet of capsule kunnen bestellen.
   Heeft u problemen: kopieer onderstaand lijstje en vul deze gegevens in en stuur het per e-mail naar info@bijniernet.nl
   Door BijnierNET wordt contact opgenomen met de betreffende apotheken om het “uit te leggen”. Alleen met uw gegevens kunnen wij wat bereiken.

   Nodig zijn:
   – uw naam, telefoonnummer, leeftijd, diagnose en het type medicijnen (zie etiket potje of doosje) dat u (niet) geleverd krijgt,
   – datum van gesprek met apotheker,
   – de naam van de apotheker en vestigingsplaats,
   – de naam van de apotheekketen,
   – de naam van uw behandelaar,
   – het ziekenhuis waar u onder behandeling bent,
   – de zorgverzekeraar en eventuele aanvullende verzekering.

   Mooie dag!

   • Hans Rijnsdorp zegt:

    Hi Alida , ben zojuist gebeld door mijn apotheker dat de tabletten 20 mg hydro van Centrafarm niet leverbaar meer is. Vorig jaar al gewisseld tussen magistrale en centrafarm nu opnieuw niet leverbaar . Ik heb geen bijnieren meer en begin mij nu toch wel een beetje zorgen te maken. Groet Hans

    • Alida Noordzij zegt:

     Dag Hans en anderen,
     Inderdaad is Centrafarm niet meer het bedrijf dat 20 mg hydrocortison maakt. De registratie is over gegaan naar Tiofarma Oud Beijerland. Vorig jaar zomer is bij de productie ontdekt dat de geleverde grondstof, hydrocortison, een verontreiniging bevatte. Dat moest eerst worden opgelost en zou tot ongeveer januari 2019 duren. Dit bericht staat nog steeds op Farmanco.KNMP.nl
     Tot die tijd is de inspectie (IGJ) er mee akkoord gegaan dat er 10 mg tabletten worden gemaakt door de doorgeleverde bereiders.
     Dus uw apotheek kan ipv 20 mg tabletten de 10 mg tabletten leveren. Let wel op de prijs van de 10 mg tabletten is veel hoger dan van de 20 mg tabletten en u bent dus sneller door het eigen risico bedrag van € 385 heen. (Schatting: 20 mg tabletten 30 stuks/doosje = € 18,72 en 15 tabletten 20 mg kosten € 2.29)

 2. Diana Landa zegt:

  Bij mijn benu apotheek kreeg ik ook niet mijn volledige recept van hydrocortison 5 mg tabletten, ze worden hopelijk in de eerste week van januari na geleverd, bij de 2 mg tabletten geen problemen die heb ik wel allemaal gekregen

 3. Arja Molenaar zegt:

  Ook de potten van 500 stuks 5mg Hydrocortison zijn niet meer leverbaar. Alleen nog voor ‘baxter’ gebruik.

  De enige optie is nog in potjes van 30 stuks, maar ook deze zijn de komende 14 dagen niet leverbaar, aldus de apotheek.
  Ik heb nog voor 2 weken normaal gebruik in huis, maar voor een noodsituatie voldoet dat al niet meer. Voelt tamelijk onveilig. (heb al 10 dagen geleden een herhaalrecept besteld)

  Samen met het plotseling stopzetten van de levering van fludrocortison vraag ik me af of leveranciers een idee hebben hoeveel stress en ongemak dit oplevert voor patiënten die hier afhankelijk van zijn en welke levensgevaarlijke situaties zij hiermee creëren.

  Ben erg benieuwd naar de reden hiervan en of leveranciers geen ‘zorgplicht’ hebben?

 4. Peter timmermans zegt:

  Leverproblemen met Fludrocortison 62,5 ug. Melding van Benu apotheek (Panningen) ook tabletten van 31,25 ug niet leverbaar. Overleg Benu apotheek met Radboud UMC Dr Stikkelbroek en Dr Awater tevens overleg met Vie Curie Venlo Dr de Bruin. (Opm. Radboud UMC en Vie Curie Venlo agv mijn overstap van Radboud naar Vie Curie Venlo) Nieuw (tijdelijk) recept(Radboud UMC) nl 100 ug Fludrocortison (Florinef) tablet door twee te delen dus 50 ug met de schriftelijke opm. om zout tekort te compenseren extra zout bv dmv bouillon tablet. Het vervelende aan deze gang van zaken is dat mijn medicijn feitelijk opnieuw ingesteld moet worden waardoor extra belasting/kosten bv 2 weken na start 100 ug bloed prikken en controlebezoek behandelend specialist. Was eigenlijk wel benieuwd hoe dit verder verzekeringstechnisch afgewikkeld wordt daar naar mijn mening buiten mijn toedoen er extra kosten gemaakt worden die m.i. verhaald moeten worden op de veroorzaker (fabrikant). Hierover VGZ benadert echter niet verhaalbaar. Heel vreemd daar we met zijn allen proberen de kosten te drukken etc. en ik niet de enige ben met een dergelijk verhaal. Indien mogelijk Uw visie in deze op de verhaalbaarheid op veroorzaker kosten.

 5. Hans Rijnsdorp zegt:

  Idd Peter , heb al meer dan 15 jaar onbezorgd mijn medicijnen kunnen halen , de problemen begonnen dit jaar met de fludrocortisol van 1 tablet 62,5 ug die vervangen werden door twee tabletten van 31,25 ug en natuurlijk een stuk prijziger.
  Vanaf maart kreeg ik te horen dat mijn 10 Mg tabletjes van de Magstrale bereider a €108,54 per kwartaal (90 stuks) vervangen werden door een andere bereider namelijk Centrafarm met doordruk strips i.p.v. los in een potje en €226,69 per kwartaal ging kosten.
  Ongeloofelijk en zet echt vraagtekens bij zulke rare ontwikkelingen .
  Eer je gewend bent aan je medicatie ben je weer een tijdje verder en komen hopelijk de oude medicijnen weer terug .
  Ik wordt trouwens wel heel goed voorgelicht door onze apotheker tav de mevrouw die met de herhaal service belast is.

 6. Anna Klep zegt:

  is al bekend van Tiofarma of ze de 20mg tabletten nu goed kunnen produceren? Ik heb problemen met de 10mg tabletten van de magistrale bereider, de afgifte van nuttige stof is onbetrouwbaar en ik moet steeds overdoseren. Januari is voorbij, Nederlandse klanten hebben nu lang genoeg gepapt en natgehouden. We hebben het hier niet over mooi-weer-pilletjes.

Reacties zijn gesloten.