Home » Nieuws » Eigen bijdrage, terugbetalingen en kies voor zorg op maat

Eigen bijdrage, terugbetalingen en kies voor zorg op maat

Voor hydrocortison 1 mg en fludrocortison 62,5 ug tabletten moet per 1 juni 2020 een eigen bijdrage worden betaald. Deze eigen bijdrage is het gevolg van de bestaande wet- en regelgeving.

Voor de tabletten hydrocortison 5 en 10 mg en de combinatiestrip hoeft géén eigen bijdrage te worden betaald omdat deze geheel worden vergoed uit de basisverzekering.

De fabrikant van de medicijnen heeft afgesproken dat patiënten deze eigen bijdrage terug kunnen krijgen en dat wordt geregeld via het bedrijf TBR Nederland. Per post of online met een declaratieformulier én een gespecificeerd overzicht van de zorgverzekeraar, kan de declaratie worden ingediend. Meer informatie op de themapagina medicatie of op de website van TBR Nederland. Mensen die ervaring hebben met Plenadren kennen deze werkwijze inmiddels.

Op de website is een overzicht te vinden van de gangbare vormen van hydrocortison, inclusief naam van de leverancier, ingedeeld in geregistreerde producten en doorgeleverde bereidingen. Ook is het Z-indexnummer opgenomen, wat het zoeken voor apothekers vereenvoudigt.

Gespecialiseerde apotheken van het Endo-apotheek project geven deze groep patiënten extra steun met deze administratieve handelingen. BijnierNET traint apothekersassistenten waardoor bij hen gedegen kennis is opgebouwd over deze zeldzame bijnieraandoeningen, het risico op een bijniercrisis en de impact op het leven van een patiënt. Kwaliteitsafspraken zijn gemaakt, zoals de uitgebreide (telefonische) intake, de (telefonische) begeleiding, het thuisbezorgen van de medicatie en kosteloos gebruik maken van de medicijnrol.

Ongeacht uw woonplaats, u kunt altijd bij één van de gespecialiseerde apotheken terecht:

Naam gespecialiseerde apotheek Email
ADD apotheek, Roosendaal, 085-9023880 endo.add@ezorg.nl
Apotheek De Drie Stellingen, Oosterwolde rhilbers@kadds.nl
Radboud apotheek te Nijmegen radboudapotheek@radboudumc.nl

Zet in het onderwerp van de mail “endo-apotheek”, zodat uw bericht wordt herkend. De gesprekken met de ISALA polikliniek/apotheek om deel te gaan nemen, lopen nog.

Voor vragen over dit bericht kunt u zich wenden tot info@bijniernet.nl of een melding doen bij het meldpunt. Berichten worden dagelijks gelezen.

 

Eén reactie

Reacties zijn gesloten.