Home » Nieuws » Klachten na overstap naar een ander hydrocortisonproduct – Stichting Lareb

Klachten na overstap naar een ander hydrocortisonproduct – Stichting Lareb

Op 3 december 2020 publiceerde de Stichting Lareb een nieuwsartikel op de website over de gemelde klachten bij de overstap naar een andere hydrocortisonproduct. In totaal zijn 48 klachten gemeld in een periode tussen 4 februari en 22 oktober 2020.

De klachten die werden gemeld bij Lareb hebben vermoedelijk grotendeels te maken met instelproblemen na overstap. Ondanks dat Acecort dezelfde werkzame stof bevat als de apotheekbereidingen met hydrocortison, kunnen er kleine verschillen zijn in de hoeveelheid.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geïnformeerd over deze meldingen. Gesproken is over het belang van goede voorlichting aan de patiënt bij het wisselen van hydrocortisonproduct.

Lareb noemt ook de KNMP-handleiding “geneesmiddelsubstitutie”. Anno 2020 bevat deze een tabel met geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte, waarbij substitutie kan leiden tot ongewenste effecten of het falen van de therapie. In de G-standaard zijn deze middelen op GPK-niveau voorzien van de melding “geneesmiddelsubstitutie vermijden”. Hydrocortison staat niet in deze tabel. Levothyroxine is een voorbeeld van een geneesmiddel die wel in deze tabel is opgenomen. Mogelijk dat in de toekomst nog eens nagedacht moet worden of hydrocortison wel in deze tabel zou moeten worden opgenomen.

 Naar het nieuwsbericht van de Stichting Lareb en naar de rapportage.


Naar de themapagina over medicatieMeer informatie op deze site over de nieuwe hydrocortison-tabletten:

Veelgestelde vragen over medicijnwisseling bij bijnierschorsinsufficiëntie (verdiepingsartikel)


Eigen risico en eigen bijdrage (verdiepingsartikel)


Eigen bijdrage en terugbetaalregeling hydrocortison (verdiepingsartikel)Infographic over terugbetaalregeling