Home » Medicatie – Themapagina » Eigen bijdrage – hoe worden medicijnen betaald? – Verdiepingsartikel

Eigen bijdrage en terugbetalingen

 • Mensen met bijnierschorsinsufficiëntie gebruiken medicijnen, waaronder hydrocortison en fludrocortison.
 • Deze medicijnen worden voorgeschreven i.v.m. substitutietherapie.
 • De medicijnen worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering.
 • Voor Acecort® 1, 2 en 3 mg, Fludrace® 62,5 microgram en Plenadren® 5 en 20 mg gelden terugbetaalregelingen.
 • Vanaf maart 2022 is het medicijn Efmody® op de markt voor mensen met AGS, eveneens met een eigen bijdrage en terugbetaalregeling.
 • Dit betekent dat de patiënt de eigen bijdrage van max. €250/jaar kan declareren bij TBR Nederland of de Stichting Terugbetaalregelingen. 
 • Een terugbetaalregeling geldt niet voor Florinef®.

Een verdiepingsartikel geeft meer informatie over een onderwerp

Stap voor stap terug vragen van eigen bijdrage bij TBR Nederland

Hierbij stap voor stap hoe het werkt:

 1. De behandelaar besluit samen met de patiënt welke medicatie in haar of zijn individuele situatie het meest geschikt is voor een zo optimaal mogelijke instelling van de bijnierinsufficiëntie. De behandelaar en de patiënt maken een medicatieafspraak. De behandelaar maakt vervolgens een medicatievoorschrift, het recept.
 2. Het recept komt in de apotheek die de medicatiecontrole doet en de medicijnen met uitleg aan de patiënt overhandigt.
 3. De patiënt start de medicatie in overeenstemming met de medicatieafspraak die hij of zij met de behandelaar maakte.
 4. De apotheek stuurt de rekening voor de kosten van de medicijnen naar de ziektekostenverzekering van de patiënt. Er wordt niet met de patiënt zelf afgerekend en er worden geen rekeningen naar de patiënt gestuurd.
 5. De ziektekostenverzekeraar betaalt aan de apotheek de rekening voor de medicijnen volgens het basispakket van de zorgverzekering.
 6. Als er een medicijn is afgeleverd waarvoor een eigen bijdrage van toepassing is brengt de ziektekostenverzekeraar eenmaal per jaar de kosten voor deze eigen bijdrage (maximaal €250) in rekening bij de patiënt. Ook brengt de ziektekostenverzekeraar het wettelijk bepaalde eigen risico (standaard €385) in rekening, maar dat geldt ook voor medicatie waarvoor geen eigen bijdrage van toepassing is.
 7. De patient vraagt bij de zorgverzekeraar een gespecificeerd medicatie-overzicht op, via het digitale portaal met DigiD.
 8. De patiënt vraagt het bedrag dat hij of zij moet betalen voor de eigen bijdrage (maximaal €250) terug bij de TBR Nederland. Dit kan per post of digitaal.
 9. De patiënt betaalt vervolgens het eigen risico (standaard €385) en de eigen bijdrage (maximaal €250) aan de ziektekostenverzekeraar.
 10. Zodra in een kalenderjaar het eigen risico (standaard €385) en de eigen bijdrage (max. €250) door de patiënt is betaald worden er geen kosten voor medicijnen voor de bijnierinsufficiëntie meer bij de patiënt in rekening gebracht.
Infographic bedoeld voor internisten-endocrinologen, verpleegkundig-specialisten, patiënten en hun naasten.

Let op (!)

 • Naast de eigen bijdrage is het wettelijke eigen risico van toepassing (standaard €385/jaar), afhankelijk van de maandelijkse premie dat de verzekerde betaald.
 • Voor fludrocortison-acetaat betaalt de patiënt ook een eigen bijdrage maar deze kan niet worden teruggevraagd. 

Gebruik de QR-code om direct
op de website van TBR Nederland te komen.

Handige links