Home » Archief voor 2022

Jaar: 2022

Maximeringsregeling GVZ helpt 63.000 mensen – Artikel SFK

Grote verschillen in eigen bijdragen: driekwart betaalde maximaal €10 bij In het Pharmaceutisch Weekblad van 4 maart 2022 is een artikel gepubliceerd van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Deze stichting heeft in kaart gebracht hoeveel eigen bijdragen gerekend worden voor medicijnen in 2021. Het is in totaal €80 miljoen. De overheid heeft deze eigen bijdragen gemaximeerd. …

Lees meer

TAO apotheken (Oost Nederland) verbeteren de zorg voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie.

Het is belangrijk voor mensen met bijnierschorsinsufficiëntie dat zij zowel bij de arts als de apotheek én ook bij BijnierNET de juiste informatie krijgen. Dat is van levensbelang. De apothekers verbonden aan de TAO-groep, het Medisch Spectrum Twente in de persoon van medisch specialist Mark van Haaren en BijnierNET vertegenwoordigd door Johan Beun, zochten elkaar …

Lees meer

Artikel voor ambulance-verpleegkundigen over de bijniercrisis

BijnierNET heeft met het vakblad Ambulancezorg (V&VN) een artikel geschreven over de cruciale rol van de ambulancemedewerkers bij een (dreigende) bijniercrisis (Addison crisis). In het landelijke protocollenboek van de ambulancezorg zijn instructies opgenomen over een bijniercrisis. In dit magazine wordt nadere uitleg gegeven over bijnierschorsinsufficiëntie en de materialen die patiënten bij zich kunnen hebben omdat …

Lees meer

De nieuwe hydrocortisontabletten van 2 en 3 mg zijn geregistreerd

Afgelopen december zijn de tabletten van 2 en 3 mg hydrocortison (Acecort) geregistreerd. Deze worden in januari 2022 nieuw geproduceerd. Voordat de apotheker ze kan gaan leveren moet nog één stap worden gezet. Het Zorginstituut Nederland moet nog een besluit nemen over de opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dit besluit bepaalt of de tabletten volledig …

Lees meer

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

In september 2018 is de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen geregistreerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Na acceptatie en publicatie van een kwaliteitsstandaard heeft de organisatie die de standaard geschreven heeft de verplichting om verder te werken aan vragen en problemen die zijn geconstateerd én deze op te lossen. BijnierNET heeft deze verplichting op zich genomen. Na ongeveer …

Lees meer