Home » Nieuwsbrief » Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen

In september 2018 is de Kwaliteitsstandaard Bijnieraandoeningen geregistreerd door het Zorginstituut Nederland (ZIN). Na acceptatie en publicatie van een kwaliteitsstandaard heeft de organisatie die de standaard geschreven heeft de verplichting om verder te werken aan vragen en problemen die zijn geconstateerd én deze op te lossen.

BijnierNET heeft deze verplichting op zich genomen. Na ongeveer drie jaar moet aan het Zorginstituut Nederland worden gerapporteerd welke activiteiten zijn uitgevoerd om te zorgen dat zoveel als mogelijk wordt gewerkt aan de hand van de gemaakte afspraken.

In dit geval gaat het over de zorg voor mensen met een bijnieraandoening. Een overzicht van deze activiteiten is vastgelegd in een rapport. Het rapport ‘Vijf jaar BijnierNET” staat op de website.